آخرین وضعیت استخر یزدانشهر، سه سال بعد از کلنگ زنی+فیلم
آخرین وضعیت استخر یزدانشهر، سه سال بعد از کلنگ زنی+فیلم
استخر یزدانشهر، حدود سه سال پیش کلنگ زنی شده ولی در حال حاضر نیمه کاره رها شده است. یکی از شهروندان با ارسال این فیلم، به نیمه تمام ماندن این استخر انتقاد کرده است.

آخرین وضعیت استخر یزدانشهر، سه سال بعد از کلنگ زنی+فیلم

استخر یزدانشهر، حدود سه سال پیش کلنگ زنی شده ولی در حال حاضر نیمه کاره رها شده است. یکی از شهروندان با ارسال این فیلم، به نیمه تمام ماندن این استخر انتقاد کرده است.

همان زمان بعد از کلنگ زنی استخر یزدانشهر، نقدی به مضمون زیر راجع به آن انعکاس پیدا کرد:

پنج شنبه ۵ خرداد ماه ۹۶ کلنگ ساخت یک استخر ۲۵۰۰ متر مربعی در یزدانشهر زده شد. این مجموعه قراره با ۳ میلیارد تومان ظرف ۳سال با مدیریت بسیج و همکاری دیگر ادارات ساخته شود.

کلنگ زنی دیروز در یزدانشهر، اتفاق بسیار مبارکی برای جایی است که با وجود قهرمانان ورزشی متعدد، یکی از کمترین سرانه های فضای ورزشی را دارد.

ولی باید توجه کرد که در همین شهر یزدانشهر، برخی پروژه های نیمه تمام وجود دارد و یا مجموعه ورزشی متعلق به مخابرات بدون استفاده مانده است.

کاش بوروکراسی پیچیده و فلج کننده کشور اجازه می داد تا از منابع محدود دولتی استفاده بهتری کنیم.

در امیر آباد استخر نیمه تمامی وجود داره که بیش از یک و نیم دهه از شروع ساختش می گذرد و به تدریج تبدیل به اثری تاریخی خواهد شد. (البته استخر امیرآباد در حال حاضر مورد بهره برداری قرار گرفته است)

کلنگ زنی استخر یزدانشهر

کلنگ زنی استخر یزدانشهر

آخرین وضعیت استخر یزدانشهر، سه سال بعد از کلنگ زنی+فیلم