آخرین وضعیت نهضت ملی مسکن در نجف آباد+فیلم
آخرین وضعیت نهضت ملی مسکن در نجف آباد+فیلم
وزارت راه و شهرسازی طی گزارشی ویدوئی به انعکاس اظهارات مرتضی فولادی رییس اداره راه و شهرسازی نجف آباد در خصوص آخرین وضعیت نهضت ملی مسکن در شهرستان نجف آباد پرداخته است.

آخرین وضعیت نهضت ملی مسکن در نجف آباد+فیلم

وزارت راه و شهرسازی طی گزارشی ویدوئی به انعکاس اظهارات مرتضی فولادی رییس اداره راه و شهرسازی نجف آباد در خصوص آخرین وضعیت نهضت ملی مسکن در شهرستان نجف آباد پرداخته است.

مسکن

مسکن

آخرین وضعیت نهضت ملی مسکن در نجف آباد+فیلم