آدم، خجالت می کشه!
آدم، خجالت می کشه!
صاحب نیوز (سه شنبه 2 آبان 1402): مدیر روابط عمومی اورژانس استان اصفهان گفت: مادر باردار نجف آبادی قبل از رسیدن به مرکز درمانی، با کمک تکنسین های اورژانس پیش بیمارستانی نوزاد خود را به دنیا آورد.

آدم، خجالت می کشه!

صاحب نیوز (سه شنبه ۲ آبان ۱۴۰۲): مدیر روابط عمومی اورژانس استان اصفهان گفت: مادر باردار نجف آبادی قبل از رسیدن به مرکز درمانی، با کمک تکنسین های اورژانس پیش بیمارستانی نوزاد خود را به دنیا آورد.

تولد نوزاد عجول با کمک اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان نجف‌آباد

تولد نوزاد عجول با کمک اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان نجف‌آباد

نجف آباد نیوز: مادری می گفت که قبول دارم یه وقت هایی اضطرار پیش میاد و چاره ای نیست ولی به نظرم خیلی جالب نیست که دو تا مرد در جایگاه «زائو» کار کنند و بعد هم عکسش را با افتخار پخش کنند! درسته که زحمت کشیدید و جون مادر و بچه را نجات دادید ولی یه کمی ملاحظه اون مادر و خانواده ای را بکنید که گوش به گوش، خبر زایمان عزیزشان در این شرایط، پخش می شود. آدم، خجالت می کشه!

آدم، خجالت می کشه!