آزادسازی پنج هکتار اراضی کشاورزی در مهردشت
آزادسازی پنج هکتار اراضی کشاورزی در مهردشت
به گزارش پایگاه خبری اداره جهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد، در نیمه دوم اسفند1400 و در آغاز مرحله ششم اجرای احکام تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در شهرستان، نزدیک به پنج هکتار از اراضی کشاورزی روستای حسین آباد بخش مهردشت، به چرخه تولید بازگشت.

آزادسازی پنج هکتار اراضی کشاورزی در مهردشت

به گزارش پایگاه خبری اداره جهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد، در نیمه دوم اسفند۱۴۰۰ و در آغاز مرحله ششم اجرای احکام تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در شهرستان، نزدیک به پنج هکتار از اراضی کشاورزی روستای حسین آباد بخش مهردشت، به چرخه تولید بازگشت.

به نوشته همین پایگاه خبری، این اقدام با همکاری و حمایت ریاست دادگاه بخش مهردشت، نیروی انتظامی، کلانتری های ۱۶علویجه و ۱۵دهق، راهداری و بخشداری مهردشت و امور اراضی جهاد شهرستان نجف آباد صورت گرفته است.

تخریب تغییر کاربری اراضی کشاورزی در نجف آباد

تخریب تغییر کاربری اراضی کشاورزی در نجف آباد

آزادسازی پنج هکتار اراضی کشاورزی در مهردشت