آغاز احداث درمانگاه تخصصی بیمارستان فاطمه الزهرا نجف آباد
آغاز احداث درمانگاه تخصصی بیمارستان فاطمه الزهرا نجف آباد
صدا و سیما: محمد رجالی مدیر درمان تامین اجتماعی استان گفت: ساخت این درمانگاه دو طبقه در زمینی به مساحت ۲ هزار متر مربع و در زیر بنای۳ هزارو ۵۰۰ متر مربع با ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار آغاز شد.

آغاز احداث درمانگاه تخصصی بیمارستان فاطمه الزهرا نجف آباد

صدا و سیما: محمد رجالی مدیر درمان تامین اجتماعی استان گفت: ساخت این درمانگاه دو طبقه در زمینی به مساحت ۲ هزار متر مربع و در زیر بنای۳ هزارو ۵۰۰ متر مربع با ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار آغاز شد.
وی افزود: این درمانگاه سالنه ظرفیت پذیرش بیش از ۴۵۰ هزار بیمار خواهد داشت.

آغاز احداث درمانگاه تخصصی بیمارستان فاطمه الزهرا نجف آباد

آغاز احداث درمانگاه تخصصی بیمارستان فاطمه الزهرا نجف آباد

آغاز احداث درمانگاه تخصصی بیمارستان فاطمه الزهرا نجف آباد