آغاز برداشت توت از توتستان های شهر علویجه
آغاز برداشت توت از توتستان های شهر علویجه

همزمان با برگزاری جشنواره توت در شهر علویجه برداشت این محصول از ۱۳هکتار از توتستان های این شهر آغاز شد. به گزارش خبر گزاری صدا وسیما، شهردار علویجه با بیان اینکه بیش از ۲هزار و ۳۰۰ اصله درخت توت با قدمت ۱۰۰تا ۶۰۰سال در این شهر وجود دارد گفت: در ناحیه توتستان این شهر هم […]

همزمان با برگزاری جشنواره توت در شهر علویجه برداشت این محصول از ۱۳هکتار از توتستان های این شهر آغاز شد.
به گزارش خبر گزاری صدا وسیما، شهردار علویجه با بیان اینکه بیش از ۲هزار و ۳۰۰ اصله درخت توت با قدمت ۱۰۰تا ۶۰۰سال در این شهر وجود دارد گفت: در ناحیه توتستان این شهر هم در طی ۹ سال حدود ۱۰هزار اصله درخت در وسعتی بیش از ۱۳ هکتار کاشته شده که امسال به بار نشسته است.
شفیعی افزود:بیش بینی می شود ۲۰۰تن توت از درختان این منطقه برداشت شود.
علویجه در بخش مهردشت شهرستان نجف‌آباد در استان اصفهان واقع شده است.