آغاز ساختِ باند دوم سه راهی مهردشت به افجان+فیلم
آغاز ساختِ باند دوم سه راهی مهردشت به افجان+فیلم
صدا و سیما: معاون راه و شهرسازی استان با بیان اینکه طول این محور ۳۲ کیلومتر است، گفت: این طرح ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تا پایان سال ۸ کیلومتر آن به بهره برداری می‌رسد.

آغاز ساختِ باند دوم سه راهی مهردشت به افجان+فیلم

صدا و سیما: معاون راه و شهرسازی استان با بیان اینکه طول این محور ۳۲ کیلومتر است، گفت: این طرح ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تا پایان سال ۸ کیلومتر آن به بهره برداری می‌رسد.

شاهسوندی گفت: این طرح با کمک خیر مهردشتی، مصطفی ملااحمدی تامین مالی شده است.

جاده سازی

جاده سازی

 

آغاز ساختِ باند دوم سه راهی مهردشت به افجان+فیلم