آغاز پنجمین مرحله مواسات مومنانه در نجف آباد
آغاز پنجمین مرحله مواسات مومنانه در نجف آباد
خبرگزاری بسیج:پنجمین مرحله از فعالیت قرارگاه مواسات مومنانه در نجف آباد، با کمک نقدی ۴۰میلیون تومانی امام جمعه، ۷۰ میلیونی شهرداری و اهدای ۴۰۰ بسته معیشتی بسیج شهرستان شروع شد.

آغاز پنجمین مرحله مواسات مومنانه در نجف آباد

خبرگزاری بسیج:پنجمین مرحله از فعالیت قرارگاه مواسات مومنانه در نجف آباد، با کمک نقدی ۴۰میلیون تومانی دفتر امام جمعه، ۷۰ میلیونی شهرداری و اهدای ۴۰۰ بسته معیشتی بسیج شهرستان شروع شد.

این مرحله نیز که هم چون مراحل قبل در راستای کمک به نیازمندان برنامه ریزی شده، از ۲۰ اسفند همزمان با مبعث پیامبر شروع و تا ۲۷ اسفند میلاد امام حسین ادامه خواهد داشت.

از مردم، معتمدین، خیریه ها، متنفذین، قرض الحسنه ها، اصناف و شهرک های صنعتی خواسته شده کمک های نقدی خود را جهت اجرای رزمایش مصاوات به مساجد و پایگاههای بسیج  اهدا کنند.

طرح مواصات در نجف آباد

طرح مواصات در نجف آباد

آغاز پنجمین مرحله مواسات مومنانه در نجف آباد