آماده سازی ۶۰میلیارد تجهیزات صنعت برق در نجف آباد
آماده سازی ۶۰میلیارد تجهیزات صنعت برق در نجف آباد
پايگاه خبري توانير: با هزينه پانصد میلیون تومانی، نبشي هاي 100 دكل خطوط انتقال400 و230 كيلوولت موجود در انبار نجف آباد دسته بندي و كد بندي گرديد.

آماده سازی ۶۰میلیارد تجهیزات صنعت برق در نجف آباد

پایگاه خبری توانیر: با هزینه پانصد میلیون تومانی، نبشی های ۱۰۰ دکل خطوط انتقال۴۰۰ و۲۳۰ کیلوولت موجود در انبار نجف آباد دسته بندی و کد بندی گردید.
جلال رحیمی معاون مالی و پشتیبانی  انبارهای شرکت برق استان اصفهان گفت: طی دو قرارداد با دو شرکت پیمانکار، ۱۱هزار کد نبشی دکل های مختلف خطوط انتقال به وزن ۲هزار تن و ارزش تقریبی ۶۰میلیارد تومان، دسته بندی و آماده استفاده گردید.

رحیمی با اشاره به باقی ماندن حدود ۳۰۰ تن نبشی مشابه در انبار این شرکت و برنامه ریزی برای آماده سازی آن ها در آینده افزود: در دسته بندی صورت گرفته، تعداد ۲۷ برج دومداره۴۰۰ کیلوولت، ۱۸ برج تک مداره۴۰۰ کیلوولت، ۲۷ برج دو مداره ۲۳۰ کیلوولت و ۲۷ برج تک مداره ۲۳۰ کیلوولت آماده سازی شده است.

انبار شرکت برق نجف آباد

انبار شرکت برق نجف آباد

آماده سازی ۶۰میلیارد تجهیزات صنعت برق در نجف آباد