آماده شدن ۲۷۸ شعبه اخذ رای برای انتخابات ۱۴۰۲ در نجف آباد
آماده شدن ۲۷۸ شعبه اخذ رای برای انتخابات ۱۴۰۲ در نجف آباد
صدا و سیما: فرماندار شهرستان نجف آباد گفت: در حوزه انتخابیه شهرستان‌های نجف آباد و تیران وکرون ۲۷۸ شعبه اخذ رای آماده شده که ۲۰۲ شعبه در شهرستان نجف‌آباد و ۷۶ شعبه در شهرستان تیران وکرون هستند.

آماده شدن ۲۷۸ شعبه اخذ رای برای انتخابات ۱۴۰۲ در نجف آباد

صدا و سیما: فرماندار شهرستان نجف آباد گفت: در حوزه انتخابیه شهرستان‌های نجف آباد و تیران وکرون ۲۷۸ شعبه اخذ رای آماده شده که ۲۰۲ شعبه در شهرستان نجف‌آباد و ۷۶ شعبه در شهرستان تیران وکرون هستند.

موسی مباشری افزود: بیش از ۱۶ هزار رای اولی نیز در شهرستان نجف آباد آماده حضور پای صندوق‌های اخذ رای هستند. بیش از ۵ هزار نفر از معتمدان و مردم و مسئولان نیز مسئولیت برگزاری انتخابات در این حوزه انتخابیه را برعهده دارند.

علی محمدی کیا فرماندار تیران و کرون نیز گفت: با تلاش شبانه روزی مردم و معتمدان به ویژه نیرو‌های جوان، ۷۱ شعبه ثابت و ۵ شعبه سیار در روز انتخابات آماده اخذ رای از مردم شهرستان های تیران و کرون هستند.

پوستر انتخابات؛ ویژه انتخابات 1402

پوستر انتخابات؛ ویژه انتخابات ۱۴۰۲

آماده شدن ۲۷۸ شعبه اخذ رای برای انتخابات ۱۴۰۲ در نجف آباد