آموزش آر‌پی‌جی۱۱ توسط حسین جمشیدیان از لشکر۸نجف
آموزش آر‌پی‌جی۱۱ توسط حسین جمشیدیان از لشکر۸نجف
خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که بهمن ماه سال 61 و در آستانه عملیات والفجر مقدماتی در حوالی منطقه زلیجان (جنوب فکه و شمال چزابه) توسط مرحوم محمود اصفهانی (باهنر) ضبط شده، حسین جمشیدیان رزمنده اهل نجف‌آباد واحد ادوات لشکر۸نجف‌اشرف، به بیان توضیحاتی در مورد آر‌پی‌جی۱۱ و دوشیکا می‌پردازد.

آموزش آر‌پی‌جی۱۱ توسط حسین جمشیدیان از لشکر۸نجف

خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که بهمن ماه سال ۶۱ و در آستانه عملیات والفجر مقدماتی در حوالی منطقه زلیجان (جنوب فکه و شمال چزابه) توسط مرحوم محمود اصفهانی (باهنر) ضبط شده، حسین جمشیدیان رزمنده اهل نجف‌آباد واحد ادوات لشکر۸نجف‌اشرف، به بیان توضیحاتی در مورد آر‌پی‌جی۱۱ و دوشیکا می‌پردازد.

مرحوم اصفهانی در ابتدا به حضورش در مقر موتوری تیپ۲ لشکر۸نجف اشاره دارد که مربوط به آن مقطع است که در آن شهید احمد کاظمی به عنوان فرمانده یکی از سپاه‌های ایران معرفی شده بود و چند یگان از جمله لشکر۸نجف در زیرمجموعه آن قرار داشتند.

جمشیدیان طی توضیح بخش‌های مختلف اسلحه، نحوه کار و کارکرد آن، از محمدرضا ابراهیم‌زاده دیگر نیروی واحد ادوات لشکر نیز دعوت به کمک می‌کند.

بازکردن دوچرخه سلاح و سوار کردن سه پایه، تشریح انواع مهمات مورد استفاده و یک شلیک امتحانی به صورت منحنی، دیگر قسمت‌های این فیلم هستند.

در ادامه، دوربین برای لحظاتی به نمایش مناطق اطراف، نیروهای حاضر در آن محدوده و برخی فعالیت‌های در حال انجام می‌پردازد.

دومین آموزش ضبط شده در این فیلم، مربوط به دوشیکا است. قبل از ارائه آموزش، اصفهانی مقداری در خصوص اهمیت نظافت سلاح‌ها توضیح داده و در ادامه جمشیدیان به تشریح قسمت‌های مختلف و کارکرد سلاح می‌پردازد.

حسین جمشیدیان نیروی واحد ادوات لشکر ۸نجف اشرف

حسین جمشیدیان نیروی واحد ادوات لشکر ۸نجف اشرف

محمد رضا ابراهیم زاده نیروی واحد ادوات لشکر ۸نجف اشرف

محمد رضا ابراهیم زاده نیروی واحد ادوات لشکر ۸نجف اشرف

 

آموزش آر‌پی‌جی۱۱ توسط حسین جمشیدیان از لشکر۸نجف