آموزش تخریب به رزمندگان لشکر۸نجف در سال۶۲+فیلم
آموزش تخریب به رزمندگان لشکر۸نجف در سال۶۲+فیلم
خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که اواخر اسفند62 در دشت جفیر به عنوان عقبۀ عملیاتی لشکر8نجف‌اشرف طی عملیات خیبر ضبط شده، مرحوم محمود اصفهانی(باهنر)، بخشی از یکی از کلاس‌های آموزشی نیروهای این یگان را به تصویر کشیده است.

آموزش تخریب به رزمندگان لشکر۸نجف در سال۶۲+فیلم

خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که اواخر اسفند۶۲ در دشت جفیر به عنوان عقبۀ عملیاتی لشکر۸نجف‌اشرف طی عملیات خیبر ضبط شده، مرحوم محمود اصفهانی(باهنر)، بخشی از یکی از کلاس‌های آموزشی نیروهای این یگان را به تصویر کشیده است.

در این فیلم کوتاه، رزمنده‌ای کاشانی که تاکنون او را نشناخته‌ایم، به حاضرین نحوه آموزش یکی از انواع مین‌ها را آموزش می‌دهد.

به احتمال زیاد، این نیروها حالت ذخیره دارند تا در صورت نیاز، جایگزین نیروهای حاضر در خط‌پدافندی جزیره مجنون شمالی شوند.

به دنبال انتشار عمومی فیلم در فروردین۱۴۰۳، یکی از مخاطبان نوشت: سلام. به احتمال زیاد مربی که در این فیلم صحبت می کند، رزمنده جانباز آقای امیر حقه سبز از کاشان هستند که نام خانوادگی شان را به «وفایی نژاد» تغییر داده اند و در سال آخر جنگ فرمانده گردان تخریب لشکر بودند.

خانه ایثار نجف آباد: این مطلب را با آقای امیر وفایی نژاد مطرح کردیم که ایشان نیز گفتند به احتمال زیاد خودشان هستند که در فیلم صحبت می کنند.

رزمنده و پاسدار بازنشسته امیر وفایی نژاد نیروی واحد تخریب لشکر 8 نجف اشرف از کاشان. نفر چهارم زا راست

رزمنده و پاسدار بازنشسته امیر وفایی نژاد نیروی واحد تخریب لشکر ۸ نجف اشرف از کاشان. نفر چهارم زا راست

رزمنده و پاسدار بازنشسته امیر وفایی نژاد نیروی واحد تخریب لشکر 8 نجف اشرف از کاشان. نفر وسط

رزمنده و پاسدار بازنشسته امیر وفایی نژاد نیروی واحد تخریب لشکر ۸ نجف اشرف از کاشان. نفر وسط

تصاویر، تزیینی هستند.

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

 

 

آموزش تخریب به رزمندگان لشکر۸نجف در سال۶۲+فیلم