ابوترابی:چهره واقعی اسرائیل با قطعنامه ضدخشونت ایران نمایان شد
ابوترابی:چهره واقعی اسرائیل با قطعنامه ضدخشونت ایران نمایان شد

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب قطعنامه ˈمقابله با افراط گریˈ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: تصویب این قطعنامه چهره واقعی اسرائیل را به دنیا نشان داد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت به نقل از ایرنا؛ˈابوالفضل ابوترابیˈعضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس٬ افزود: علاوه بر […]

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب قطعنامه ˈمقابله با افراط گریˈ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: تصویب این قطعنامه چهره واقعی اسرائیل را به دنیا نشان داد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت به نقل از ایرنا؛ˈابوالفضل ابوترابیˈعضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس٬ افزود: علاوه بر این، افکار عمومی در سراسر جهان متوجه شدند که ایران به دنبال مبارزه با هرگونه خشونت و افراط گری است.

نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس، پیشنهاد رییس جمهوری اسلامی ایران مبنی بر داشتن جهانی عاری از خشونت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را اقدامی مثبت و تاثیرگذار برای مقابله با افراط گرایی در عرصه بین المللی دانست.

 وی اظهار کرد: افراط گری یک حربه و چاقوی دولبه برای مستکبران بویژه رژیم جعلی اسرائیل است که می خواهند با این ابزار به اهداف و خواسته هایشان برسند.
 عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت:حکام دیکتاتور، افراط گری را بوسیله سلفی ها، تکفیریها و جریان های وابسته ترویج و سرویس های اطلاعاتی استعمار و در راس آنان اسرائیل منابع مالی و تجهیزات نظامی آنها را پوشش می دهند.
 ابوترابی با اشاره به مخالفت رژیم اشغالگر قدس با تصویب این قطعنامه گفت: با توجه به سمپاشی هایی که این
رژیم غاصب انجام داد، این طرح با رای مثبت نمایندگان ۱۹۰ کشور به تصویب رسید.
 عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ابراز امیدواری کرد که تصویب این طرح روند مثبت و بسزایی در تعاملات بین المللی و دیپلماسی ایران داشته باشد.
 این نماینده مجلس همچنین، اقدام رییس جمهوری ایران در پیشنهاد این طرح و تصویب آن را نشانه دیپلماسی تاثیرگذار دولت تدبیر و امید در عرصه جهانی توصیف کرد.

به گزارش ایرنا، پیشنهاد رییس جمهوری اسلامی ایران مبنی بر داشتن جهانی عاری از خشونت با رای مثبت نمایندگان ۱۹۰ کشور در نشست روز پنجشنبه ۲۸ آذر(۱۹ دسامبر) مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و به ˈقطعنامه مقابله با افراط گراییˈ تبدیل شد