ابوترابی: انتشار نام مفسدان اقتصادی در رسانه‌ها موجب پیشگیری از وقوع جرم می‌شود
ابوترابی: انتشار نام مفسدان اقتصادی در رسانه‌ها موجب پیشگیری از وقوع جرم می‌شود

عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به قانون جدید مجازات اسلامی و بحث جرائم اقتصادی گفت: این قانون از باب پیشگیری و به‌خصوص مبارزه با فساد و به ویژه مفاسد اقتصادی اهمیت بسیاری دارد. به گزارش گروه دریافت خبرخبرگزاری خانه ملت؛”ابوالفضل ابوترابی”  در رابطه با قانون جدید مجازات اسلامی و بحث جرائم اقتصادی اظهار داشت: […]

عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به قانون جدید مجازات اسلامی و بحث جرائم اقتصادی گفت: این قانون از باب پیشگیری و به‌خصوص مبارزه با فساد و به ویژه مفاسد اقتصادی اهمیت بسیاری دارد.
به گزارش گروه دریافت خبرخبرگزاری خانه ملت؛”ابوالفضل ابوترابی”  در رابطه با قانون جدید مجازات اسلامی و بحث جرائم اقتصادی اظهار داشت: در قانون جدید جرائم اقتصادی که موارد کیفری در مورد آن‌ها اجرا نمی‌شد لحاظ شده و مورد دقت نظر قرار گرفته است.

وی  با اشاره به فواید این قانون جدید مجازات اسلامی تصریح کرد:  پس از انتشار نام مفسدان در روزنامه‌ها و رسانه‌ها شاکیانی که خسارت دیده‌اند می‌توانند در خصوص این مهم اطلاع پیدا کنند و از این طریق شکایت خود را پیگیری کنند.

ابوترابی ادامه داد: این قانون از باب پیشگیری و به‌خصوص مبارزه با فساد و به ویژه مفاسد اقتصادی اهمیت بسیاری دارد.

وی بیان کرد: اصل انتشار احکام قطعی افراد محارب‌، مفسدان فی‌الارض و مفسدان اقتصادی در رسانه‌ها هنوز مورد مناقشه است بنابراین تا زمانی که رأی قطعی نشده و جرم ثابت نشده باشد حق انتشار از بابت حیثیت افراد وجود ندارد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران؛عضو کمیسیون قضایی مجلس درپایان خاطرنشان کرد: قانون دادرسی کیفری فعلی اجازه انتشار  نام مفسدین وجود ندارد، لذا در هر حال حاضر اصل براین است که تا زمانی که جرم اقتصادی‌ شخصی اثبات نشده ضرر و زیانی از باب انتشار جرم در رسانه‌ها نبیند