ابوترابی تشریح کرد:چگونگی رسیدگی به تخلفات اتباع سیاسی
ابوترابی تشریح کرد:چگونگی رسیدگی به تخلفات اتباع سیاسی

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به چگونگی بررسی تخلفات دیپلمات و اتباع خارجی سیاسی، اعلام «عنصر نامطلوب» و عدم تمدید ماموریت این متخطیان پس از پایان دوره ماموریت آن‌ها از سوی دولت را تنها راه برخورد عنوان کرد. به گزارش پارس به نقل از تسنیم ، ابوالفضل ابوترابی، ضمن اشاره […]

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به چگونگی بررسی تخلفات دیپلمات و اتباع خارجی سیاسی، اعلام «عنصر نامطلوب» و عدم تمدید ماموریت این متخطیان پس از پایان دوره ماموریت آن‌ها از سوی دولت را تنها راه برخورد عنوان کرد.

به گزارش پارس به نقل از تسنیم ، ابوالفضل ابوترابی، ضمن اشاره به چگونگی بررسی تخلفات دیپلمات و اتباع خارجی سیاسی در کشورمان اظهار داشت: رسیدگی به تخلفات اتباع سیاسی در کشورمان با توجه به مقررات بین‌المللی و طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی موجود انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه اتباع دیگر کشورها که با احکام سیاسی در کشورمان حضور دارند دارای مصونیت سیاسی هستند، تاکید کرد: با توجه به اینکه این اتباع سیاسی دارای مصونیت قضائی هستند، نمی‌توان این افراد را به دلایل مجرمانه بازداشت و جلب کرد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته این مصونیت قضائی تنها متعلق به افرادی است که با ابلاغ احکام سیاسی در ایران اقامت دارند و این مصونیت مشمول دیگر اتباعی که ابلاغ آن‌ها کنسولی و فرهنگی بوده و سیاسی نیست، نمی‌شود.

ابوترابی تنها واکنش در برابر تخلفات آشکار و اعمال مجرمانه این اتباع سیاسی را اعلام «عنصر نامطلوب» از سوی دولت و دستگاه قضائی عنوان و خاطرنشان کرد: حتی در برابر تخلفات آشکار و تخطی از قوانین رانندگی نیز تنها می‌توانیم به عنوان «عنصر نامطلوب» نسبت به فرد خاطی بسنده کنیم.

وی در پایان تاکید کرد: طبق مقررات بین‌المللی تنها واکنش ما در برابر تخلفات اتباع سیاسی و دیپلمات‌ها، اعلام «عنصر نامطلوب» و عدم تمدید ماموریت این متخطیان پس از پایان دوره ماموریت آن‌ها از سوی دولت است.