ابوترابی خبرداد: پرونده وزارت دادگستری در مجلس
ابوترابی خبرداد: پرونده وزارت دادگستری در مجلس

عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: بر اساس بودجه سال ۹۳ تمامی طرحهای بالای ۸۰ درصد قوه قضائیه برای سال آینده تامین اعتبار می شود. به گزارش مشرق، ابوالفضل ابوترابی فرد در گفتگو با مهر، در مورد رایزنی ها برای افزایش بودجه دستگاه قضایی گفت: موضوع بودجه برای تمامی بخشهای کشور است و نمی توان گفت […]

عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: بر اساس بودجه سال ۹۳ تمامی طرحهای بالای ۸۰ درصد قوه قضائیه برای سال آینده تامین اعتبار می شود.

به گزارش مشرق، ابوالفضل ابوترابی فرد در گفتگو با مهر، در مورد رایزنی ها برای افزایش بودجه دستگاه قضایی گفت: موضوع بودجه برای تمامی بخشهای کشور است و نمی توان گفت فقط برای قوه قضائیه بودجه کمی در نظر گرفته شده ولی بر اساس برنامه بودجه سال ۹۳ تمامی طرح هایی که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت داشته اختصاص کامل بودجه به آنها تعلق می گیرد.

وی در مورد دستور کار کمیسیون قضایی مجلس گفت: هنوز دستور کار اعلام نشده ولی پرونده لایحه افزایش ظرفیتهای وزارت دادگستری که هم در سیاستهای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و هم در برنامه پنجم توسعه است در جلسه بعدی کمیسیون مورد بررسی قرار می گیرد. البته هر چند نظر رئیس قوه قضائیه این است که این فضا تغییر نکند ولی بر اساس قانون باید کار کرد.