ابوترابی خبر داد: افزایش اختیارات رئیس قوه قضائیه در دستور کار مجلس
ابوترابی خبر داد: افزایش اختیارات رئیس قوه قضائیه در دستور کار مجلس

خبرگزاری تسنیم: عضو کمیسیون قضایی مجلس از افزایش اختیارات رئیس قوه قضائیه که در دستور کار مجلس قرار گرفته است، خبر داد. ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳ قانون اختیارات رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: این مورد در دستور کار مجلس قرار […]

خبرگزاری تسنیم: عضو کمیسیون قضایی مجلس از افزایش اختیارات رئیس قوه قضائیه که در دستور کار مجلس قرار گرفته است، خبر داد.

ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳ قانون اختیارات رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: این مورد در دستور کار مجلس قرار گرفته است و به احتمال بسیار در این هفته به آن رسیدگی خواهد شد. در تبصره ماده مذکور عنوان شده که اگر قوه قضائیه لایحه‌ای را تقدیم دولت کرد و دولت پس از گذشت ۳ ماه از تاریخ تقدیم لایحه، آن را در اختیار مجلس نگذاشت، رئیس قوه قضائیه می‌تواند آن را تحت عنوان لایحه به مجلس ارائه دهد.

وی در دفاع از طرح مذکور تصریح کرد: طبق قانون، دولت اجازه ندارد لوایح قوه قضائیه را بیش از ۳ ماه معطل کند ولی متاسفانه در دولت‌های مختلف شاهد بودیم که برخی از لوایح قوه قضائیه به مدت ۵ سال نیز معطل مانده و مورد بی‌توجهی و بی‌مهری دولت قرار گرفته بودند. لذا در این تبصره از ماده ۳ قانون اختیارات رئیس قوه قضائیه تاکید شده که اگر لایحه قوه قضائیه بیش از ۳ ماه در دولت معطل ماند، رئیس قوه قضائیه بتواند آن را به مجلس بیاورد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: به عبارت دیگر در این تبصره،‌ اصل بر آن گذاشته می‌شود که اگر دولت لایحه ارسال شده از سوی قوه قضائیه را تا ۳ ماه مسکوت و معطل گذاشت،‌ نسبت به آن طرح رضایت داشته است.

ابوترابی در پاسخ به این پرسش که حضور ماموران نیروی انتظامی حوالی میدان بهارستان و ساختمان مجلس در یکی دو روز گذشته با حضور نمایندگان پارلمانی اروپا در مجلس شورای اسلامی ارتباط داشته است، خاطرنشان کرد: حضور نیروهای پلیس در روزهای اخیر در ارتباط با تحصن و اعتراضات معمول در برابر مجلس بوده و ارتباطی با شرکت نمایندگان پارلمانی اروپا در جلسه علنی روز گذشته مجلس نداشته و حضور پلیس به این شکل برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی،‌ در تمام دنیا رایج است.