ابوترابی: دریافت زیرمیزی پزشکان تبعات حقوقی دارد
ابوترابی: دریافت زیرمیزی پزشکان تبعات حقوقی دارد

ابوالفضل ابوترابی  دبیر دوم کمیسیون قضایی حقوقی با یاد آوری تبعات حقوقی دریافت‌های خارج از تعرفه برخی پزشکان به خبرگزاری خانه ملت گفت:‌ باید این واقعیت را پذیرفت که دریافت زیرمیزی پزشکان تبعات حقوقی دارد و بیمار نیز دارای حق شکایت از این پزشکان به سازمان نظام پزشکی است. نماینده مردم نجف‌آباد، تیران و کرون در […]

ابوالفضل ابوترابی  دبیر دوم کمیسیون قضایی حقوقی با یاد آوری تبعات حقوقی دریافت‌های خارج از تعرفه برخی پزشکان به خبرگزاری خانه ملت گفت:‌ باید این واقعیت را پذیرفت که دریافت زیرمیزی پزشکان تبعات حقوقی دارد و بیمار نیز دارای حق شکایت از این پزشکان به سازمان نظام پزشکی است.

نماینده مردم نجف‌آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی،‌ ادامه داد: متاسفانه دریافت‌‌های زیرمیزی پزشکان به موضوع پیچیده‌ای تبدیل شده که به سختی می‌توان راه برون‌رفتی برای آن پیدا کرد؛ این پدیده شوم در کشور به شکل چشمگیری افزایش یافته و باعث درگیر شدن بسیاری از بیماران با این اقدام ناپسند شده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر اینکه جامعه پزشکی با دریافت زیرمیزی پزشکان آسیب دیده است، تصریح کرد: به طور حتم مجموعه تخلفات پزشکان باید در سازمان نظام پزشکی بررسی و به آن رسیدگی شود زیرا وظیفه برخورد با پزشکان متخلف در این سازمان لحاظ شده و نظام پزشکی مکلف به برخوردی جدی با این پدیده شوم است.

ابوترابی با بیان اینکه در سازمان نظام پزشکی شورایی تحت عنوان شورای رسیدگی به تخلفات پزشکان وجود دارد،‌ گفت: این شورا که به عنوان دادگاه تخلفات پزشکان در سازمان نظام پزشکی است متشکل از یک پزشک، قاضی و نماینده‌ای از شبکه‌ بهداشت بوده و می‌تواند تخلفات پزشکان را رسیدگی و در نهایت حکم صادر کند.

وی، با یادآوری راه قانونی برای بیمار در پی شکایت از پزشکان زیرمیزی‌بگیر، تاکید کرد: بیمار می‌تواند از راه قانونی نسبت به دریافت‌های غیرمتعارف به سازمان نظام پزشکی شکایت کند اما آنچه که بیش از پیش به این مشکلات دامن زده آن است که سازمان نظام پزشکی در برخورد با این دست از پزشکان دارای ضعف عملکرد بوده و برخوردی صریح و جدی با این افراد نمی‌شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی،‌ یادآور شد: در برخورد با پزشکان متخلف، لغو پروانه مجوز کار یا استفاده از مجازات‌های تکمیلی و تتمیمی از جمله راهکارهایی است که می‌توان از آن جهت برخورد قاطع با پزشکان متخلف استفاده کرد.