ابوترابی: ردپای آمریکا در تمام جنایات جهانی به چشم می‌خورد
ابوترابی: ردپای آمریکا در تمام جنایات جهانی به چشم می‌خورد

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: برخی افراد ساده‌لوح در داخل یا خارج از کشور باورشان شده که با شرایط فعلی آمریکا می‌توان با این کشور مذاکره کرد و این در حالی است که ردپای آمریکا در تمام جنایات جهانی به چشم می‌خورد. ابوالفضل ابوترابی در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در اصفهان اظهار […]

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: برخی افراد ساده‌لوح در داخل یا خارج از کشور باورشان شده که با شرایط فعلی آمریکا می‌توان با این کشور مذاکره کرد و این در حالی است که ردپای آمریکا در تمام جنایات جهانی به چشم می‌خورد.

ابوالفضل ابوترابی در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در اصفهان اظهار کرد: آمریکا با حمله به هواپیمای ایران نهایت زشت‌خویی خود را به نمایش گذاشت و ذات و طینت اصلی خود را نشان داد.

وی افزود: دولت‌مردان آمریکایی با چنین جنایاتی که مغایر با تمام قواعد بین‌المللی است، عدم صحت صحبت‌های خود را برای ساده‌دلانی که به این دروغ‌ها دل بسته‌ا‌ند، آشکار کرد.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آمریکا با دادن مدال افتخار به کاپیتان ناوی که تنها هنرش حمله به هواپیمایی بدون قدرت دفاعی و کشتار بی‌رحمانه ۲۹۰ مسافر بی‌گناه بود، نشان داد که این دولت بویی از ترحم و دلسوزی که همواره درصدد اثبات آن به جهانیان بوده نبرده است.

وی اضافه کرد: برخی افراد ساده‌دل در داخل یا  خارج کشور ایران باورشان شده که می‌توان در چنین شرایطی با آمریکا مذاکره کرد و این در حالی است که اگر چشم بگشاییم در شرایط کنونی جهان نیز بسیاری از جنایت‌ها زیر سر آمریکاست.