اتمام تعریض و شش خطه کردن بزرگراه نجف آباد- تیران
اتمام تعریض و شش خطه کردن بزرگراه نجف آباد- تیران
وزارت راه و شهرسازی: مجری پروژه های روکش آسفالت راه های شریانی استان اصفهان با اشاره به عملیات اجرایی افزایش ظرفیت ترافیکی محور نجف آباد- تیران با اضافه کردن دو لاین (مسیر) در هر محور رفت و برگشت و تبدیل محور به شش خطه که عملیات اجرایی آن طی سالهای گذشته نیز پیشرفت فیزیکی داشته را نوید داد.

اتمام تعریض بزرگراه نجف آباد به تیران

وزارت راه و شهرسازی: مجری پروژه های روکش آسفالت راه های شریانی استان اصفهان با اشاره به عملیات اجرایی افزایش ظرفیت ترافیکی محور نجف آباد- تیران با اضافه کردن دو لاین (مسیر) در هر محور رفت و برگشت و تبدیل محور به شش خطه که عملیات اجرایی آن طی سالهای گذشته نیز پیشرفت فیزیکی داشته را نوید داد.

احمد صفری محمدی در این راستا اظهار داشت: این پروژه با همکاری بین بخشی ادارات ستادی معاونت راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان شامل اجرای عملیات خاکی و زیرسازی- تعریض ابنیه فنی- اجرای روکش آسفالت- خط کشی و ایمن سازی با هزینه ای بالغ بر ۹۰ میلیارد تومان انجام گرفت.

صفری محمدی گفت: در قالب این پروژه در هر لاین ۵/۵ متر به عرض جاده اضافه شده که مجموعاً ۳۰ کیلومتر عملیات راهسازی انجام شده است.

جاده

جاده

اتمام تعریض بزرگراه نجف آباد به تیران