اجرای الگوی مناسب ساماندهی واحد های نساجی در نجف آباد
اجرای الگوی مناسب ساماندهی واحد های نساجی در نجف آباد

نایب رئیس انجمن نساجی استان اصفهان گفت: واحد چاپ، رنگ و تکثیر نجف آباد که یکی از آلوده ترین واحدهای ما در کشور است به دلیل نگاه خوب رئیس محیط زیست نجف آباد، توانست تصفیه خانه ای را در دهق احداث کرده و جزو صنایع سبز قرار گیرد. مجتبی ملا احمدی اعلام کرد: رئیس محیط […]

نایب رئیس انجمن نساجی استان اصفهان گفت: واحد چاپ، رنگ و تکثیر نجف آباد که یکی از آلوده ترین واحدهای ما در کشور است به دلیل نگاه خوب رئیس محیط زیست نجف آباد، توانست تصفیه خانه ای را در دهق احداث کرده و جزو صنایع سبز قرار گیرد.

مجتبی ملا احمدی اعلام کرد: رئیس محیط زیست نجف آباد به جای پلمپ این مرکز، جلسه ای با رئیس واحد صنعت نساجی نجف آباد گذاشت و پس از آن با بررسی الگوهای مختلف، بهترین الگوی تصفیه خانه را به این مرکز ارائه داد و مقرر کرد که اگر تا یکماه آینده چنین الگویی را پیاده نکنند پلمب می شوند.

وی گفت: تولید کننده به دلیل مشکلات عدیده ای که دارد فرصتی برای بررسی الگوهای مختلف تصفیه خانه را ندارد اما با همراهی رئیس محیط زیست نجف آباد این الگو در اختیار تمام واحدها قرار می گیرد.

وی بیان داشت: ۱۰ درصد از مجموع کل واحدهای صنعتی نساجی، شامل واحدهای رنگ، چاپ و تکثیر است که این واحدها باید مجهز به تصفیه خانه باشند که برخی از این واحدها به دلیل نزدیکی با شهرک صنعتی از تصفیه خانه این شهرک‌ها استفاده می‌کنند.

نایب رئیس انجمن صنعت نساجی استان اصفهان یادآور شد: این در حالی است که برخی از شهرک‌های صنعتی در صورتی اجازه استفاده از تصفیه خانه شهرک را به واحدهای نساجی می دهند که آلودگی پساب ها ناشی از صنعت خود را به حد نرمال رسانده و پس از آن وارد تصفیه خانه شهرک صنعتی شود.

وی اضافه کرد: در همین راستا هم اکنون نزدیک به ۳۰ درصد از صنایع چاپ، رنگ و تکثیر صنایع نساجی نیاز به تصفیه خانه دارند که معادل احداث ۳۰ تصفیه خانه جدید با ظرفیت های مختلف برای صنایع نساجی در استان اصفهان است.

منبع:مهر