اجرای دومین مرحله نذر کتاب در نجف آباد
اجرای دومین مرحله نذر کتاب در نجف آباد

ایرنا:مدیر کتابخانه زهرائیه نجف آباد  اظهارکرد: این طرح به همت کتابخانه عمومی زهرائیه و همیاری تنی چند از خیران فرهنگ‌ دوست نجف آباد انجام شد. وحید پوراسماعیلی افزود: به مناسبت هفته کتاب و کتاب‌خوانی دومین گام ‘طرح نذر کتاب’ با هدف غنی‌سازی کتابخانه‌های مدارس ابتدایی شهرستان نجف آباد برگزار شد. وی افزود: درمرحله اول و […]

ایرنا:مدیر کتابخانه زهرائیه نجف آباد  اظهارکرد: این طرح به همت کتابخانه عمومی زهرائیه و همیاری تنی چند از خیران فرهنگ‌ دوست نجف آباد انجام شد.
وحید پوراسماعیلی افزود: به مناسبت هفته کتاب و کتاب‌خوانی دومین گام ‘طرح نذر کتاب’ با هدف غنی‌سازی کتابخانه‌های مدارس ابتدایی شهرستان نجف آباد برگزار شد.
وی افزود: درمرحله اول و دوم اجرای این طرح بیش ازچهار هزار کتاب به مدارس ابتدایی شهرستان اهدا شد.
مدیر کتابخانه زهرائیه نجف آباد گفت: دراولین مرحله طرح نذر کتاب دو هزار و ۷۰۰ جلدکتاب ودردومین مرحله بیش ازهزار و ۳۰۰ جلد کتاب به مدارس ابتدایی شهر با موضوع مصرف بهینه انرژی از طرف کتابخانه زهرائیه در قالب ‘نذر کتاب’ اهدا شد.
پوراسماعیلی هدف ازاجرای طرح نذر کتاب را تشویق دانش آموزان به مطالعه بیشتر و توسعه و ترویج مطالعه اعلام کرد.