اجرای طرح «خوانا» در ۵درصد مدارس نجف آباد
اجرای طرح «خوانا» در ۵درصد مدارس نجف آباد
طرح خوانا برای تمامی مقاطع دوره ابتدایی متناسب با سن و اهداف برنامه درسی دانش‌آموزان در مهارت‌های چهارگانه خواندن، نوشتن، صحبت کردن و شنیدن و نیز مهارت‌های زندگی، جرات‌پذیری، مسوولیت‌پذیری و ادب تدوین شده است.

اجرای طرح «خوانا» در ۵درصد مدارس نجف آباد

روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان: معاون آموزش ابتدایی نجف آباد گفت:طرح خوانا برای تمامی مقاطع دوره ابتدایی متناسب با سن و اهداف برنامه درسی دانش‌آموزان در مهارت‌های چهارگانه خواندن، نوشتن، صحبت کردن و شنیدن و نیز مهارت‌های زندگی، جرات‌پذیری، مسوولیت‌پذیری و ادب تدوین شده است.

محمد امین موحد با اشاره به اجرای آزمایشی این طرح در ۵درصد مدارس شهرستان ادامه داد: هدف از اجرای بسته تحولی خوانا، تلفیق مهارت‌های زندگی شامل ادب، جرات ورزی و مسوولیت پذیری در مهارت‌های پایه خواندن، نوشتن، شنیدن و صحبت‌کردن است.

موحد تصریح کرد: قرار است در این طرح با تغییر رویکرد دانش محوری به مهارتی، بطور مثال از رونویسی به مهارت نوشتن و از روخوانی به مهارت خواندن که گسترده تر است و همچنین استفاده درست از کلمات و واژه ها، درک مطلب، لحن درست خواندن، ابراز وجود و صحبت کردن به عنوان مهارت‌های زبانی در مرحله اول به مدرسان منطقه آموزش داده ‌شود.

محمد امین موحد معاون آموزش ابتدایی شهرستان نجف آباد

محمد امین موحد معاون آموزش ابتدایی شهرستان نجف آباد

اجرای طرح «خوانا» در ۵درصد مدارس نجف آباد