اجرای طرح قاضی مدرسه در نجف آباد+فیلم
اجرای طرح قاضی مدرسه در نجف آباد+فیلم
صدا و سیما: مدیر آموزش پرورش شهرستان نجف آباد گفت: در ۱۶۰ مدرسه مطقع متوسطه شهرستان نجف آباد طرح قاضی مدرسه و زنگ حقوق شهروندی اجرا می‌شود.

اجرای طرح قاضی مدرسه در نجف آباد+فیلم

صدا و سیما: مدیر آموزش پرورش شهرستان نجف آباد گفت: در ۱۶۰ مدرسه مطقع متوسطه شهرستان نجف آباد طرح قاضی مدرسه و زنگ حقوق شهروندی اجرا می‌شود.
یدالله عابدی افزود: آگاهی، پیشگیری و بالابردن سطح دانش حقوقی دانش آموزان از اهداف مهم این طرح است.حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی و اجتماعی، حقوق شهروندی را تشکیل می‌دهند.

مدرسه خیرساز فاضل

مدرسه خیرساز فاضل

 

اجرای طرح قاضی مدرسه در نجف آباد+فیلم