اجرای طرح مدارس سبز در نجف آباد
اجرای طرح مدارس سبز در نجف آباد

ایرنا:محمد میزبان معاون آموزش و پرورش شهرستان گفت: این طرح برای اولین بار دربیش از ۷۰ آموزشگاه دخترانه و پسرانه از مجموع ۲۶۰ مجموعه موجود به اجرا گذاشته شده است . این مسول اضافه کرد: هدف ازاجرای طرح مدارس سبز آموزش راهکاری های کاهش هزینه ها،حفظ منابع طبیعی ،مصرف بهیه آب و برق و گاز و […]

ایرنا:محمد میزبان معاون آموزش و پرورش شهرستان گفت: این طرح برای اولین بار دربیش از ۷۰ آموزشگاه دخترانه و پسرانه از مجموع ۲۶۰ مجموعه موجود به اجرا گذاشته شده است .
این مسول اضافه کرد: هدف ازاجرای طرح مدارس سبز آموزش راهکاری های کاهش هزینه ها،حفظ منابع طبیعی ،مصرف بهیه آب و برق و گاز و جلوگیری ازهدررفتن منابع خدادادی است .
وی کمک به محیط زیست و کاهش مصرف آب، تبدیل لامپ های پرمصرف به  ال ای دی، نصب شیرهای اهرمی و کاهنده ها برای مصرف آب، آبیاری قطره ای درختان و گیاهان،نصب دماسنج و کنترل های دما برای کاهش مصرف گاز، استفاده ازمخازن آب خاکستری برای آبیاری گیاهان،کشت گیاهان کم آب و مقاوم، جداسازی زباله های خشک و تر را از مهمترین برنامه های این طرح است.
در سال تحصیلی جدید ۵۵ هزار دانش آموزدر ۲۶۰ آموزشگاه در شهرستان نجف آباد مشغول به تحصیل هستند.