اجرای طرح ملی «۳۱۳» در نجف آباد
اجرای طرح ملی «۳۱۳» در نجف آباد
پانا: مدیر آموزش و پرورش شهرستان نجف‌آباد گفت: با شناسایی و معرفی مفاخر شهرستان نجف آباد در قالب طرح ملی 313، روحیه امید و خودباوری با تکیه بر هویت‌های ملی و بومی در دانش‌آموزان تقویت خواهد شد.

اجرای طرح ملی «۳۱۳» در نجف آباد

پانا: مدیر آموزش و پرورش شهرستان نجف‌آباد گفت: با شناسایی و معرفی مفاخر شهرستان نجف آباد در قالب طرح ملی ۳۱۳، روحیه امید و خودباوری با تکیه بر هویت‌های ملی و بومی در دانش‌آموزان تقویت خواهد شد.

یدالله عابدی حضور فعال دانش آموزان در شناسایی و روایتگری زندگی نامه شخصیت های تمدن ساز شهرستان را فرصتی جهت بروز خلاقیت ها و هویت بخشی دانست و ادامه داد: معرفی علما، اندیشمندان و هنرمندان جامعه  یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری است.

نجف آباد نیوز: جزئیات بیشتر از اجرای این طرح هنوز رسانه ای نشده است.

یدالله عابدی مدیر آموزش و پرورش نجف آباد

یدالله عابدی مدیر آموزش و پرورش نجف آباد

اجرای طرح ملی «۳۱۳» در نجف آباد