اجرای قانون تعرفه خدمات پرستاری به نفع مردم است
اجرای قانون تعرفه خدمات پرستاری به نفع مردم است

سلامت نیوز:رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری نجف‌آباد با بیان اینکه اختلافات بین اعضای تیم سلامت در نهایت به ضرر بیمار تمام می‌شود، گفت: اعضای تیم درمان در زنجیره سلامت قرار دارند. به گزارش سلامت نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری، محمدرضا بیریایی با اعتقاد به اینکه اختلاف دریافتی بین پزشک، پرستار، […]

سلامت نیوز:رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری نجف‌آباد با بیان اینکه اختلافات بین اعضای تیم سلامت در نهایت به ضرر بیمار تمام می‌شود، گفت: اعضای تیم درمان در زنجیره سلامت قرار دارند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری، محمدرضا بیریایی با اعتقاد به اینکه اختلاف دریافتی بین پزشک، پرستار، کمک بهیار، خدمه و علوم آزمایشگاهی و سایر اعضای تیم سلامت طبیعی است، اظهارکرد: اما این اختلاف در چه حد طبیعی است.

وی با بیان اینکه خروجی اقدامات پزشک و پرستار(اعضای تیم سلامت) در نهایت برای بهبود بیمار است، افزود: اختلاف دریافتی عین عدالت است اما این اختلافات می بایست منطقی و معقول باشد، نظیر آنچه در کشورهای آمریکایی و اروپایی وجود دارد.

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری نجف‌آباد و شهرستان‌های تابعه با بیان اینکه با تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری خدمات آنان به حساب پزشکان نوشته نخواهد شد، یادآور شد: اگرچه پزشکان معتقدند مسئولیت فنی کار برعهده آنهاست اما این خدمت توسط پرستار انجام شده است.

بیریایی با اعتقاد به ضرورت وجود مالیات پلکانی برای پزشکان پردرآمد گفت: چنانچه ساعات کار پرستاران افزایش یابد خطای کاری آنها نیز افزایش می‌یابد همانطور که خطای کاری پزشک با افزایش کار زیاد می‌شود.

وی تصریح کرد: با تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری رقابت بین پرستاران برای انجام کار باکیفیت افزایش می‌یابد که بدین ترتیب اولین سود نصیب بیمار و مردم می‌شود.