اجرای گروه سرود نهضت آباد در باغ ملی نجف آباد+فیلم
اجرای گروه سرود نهضت آباد در باغ ملی نجف آباد+فیلم
گروه سرود منتظران ظهور پایگاه مقاومت بسیج علی بن ابیطالب روستای نهضت آباد، در عید غدیر ۹۹، برنامه ای زنده در باغ ملی نجف آباد داشتند.

اجرای گروه سرود نهضت آباد در باغ ملی نجف آباد+فیلم

گروه سرود منتظران ظهور پایگاه مقاومت بسیج علی بن ابیطالب روستای نهضت آباد، در عید غدیر ۹۹، برنامه ای زنده در باغ ملی نجف آباد داشتند.
عید غدیر امسال با توجه به شرایط بهداشتی پیش آمده، با برخی ابتکارات و کارهای نو در سطح شهرستان نجف آباد همراه بود.
دانلود پوستر و بنر عید غدیر خم با کیفیت بالا

دانلود پوستر و بنر عید غدیر خم با کیفیت بالا

اجرای گروه سرود نهضت آباد در باغ ملی نجف آباد+فیلم