اجرای ۱۴۴ حکم برای حفظ اراضی کشاورزی نجف‌آباد+تصاویر
اجرای ۱۴۴ حکم برای حفظ اراضی کشاورزی نجف‌آباد+تصاویر
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گفت: در یک‌سال اخیر، بیش از 144حکم مربوط به قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی در قالب تبصره2 و ماده3 این قانون، در سطح شهرستان اجرا شده است.

اجرای ۱۴۴ حکم برای حفظ اراضی کشاورزی نجف‌آباد+تصاویر

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گفت: در یک‌سال اخیر، بیش از ۱۴۴حکم مربوط به قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی در قالب تبصره۲ و ماده۳ این قانون، در سطح شهرستان اجرا شده است.
حسن صالحی در جمع خبرنگاران شهرستان اعلام داشت: طبق تبصره۲ این قانون، ماموران جهاد کشاورزی در صورت مشاهده هر گونه تخلف در موضوع حفظ کاربری اراضی، موظفند با حضور نماینده دادسرا یا نماینده دادگاه، ضمن تنظیم صورت‌مجلس، راساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات غیر مجاز اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه برگردانند.
صالحی، یکصد و چهل مورد از احکام اجرایی را مربوط به تبصره۲ دانست و اعلام کرد: در موضوع ماده۳ نیز که چهار مورد از احکام اجرا شده در این مدت را در بر می‌گیرد، کسانی که در اراضی زراعی و باغی مرتکب تخلف تغییر کاربری شوند، علاوه بر قلع و قمع بنای ایجاد شده، بر اساس نظر قاضی دادگاه به پرداخت جزای نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش روز زمین تغییر کاربری داده شده می‌شوند و در صورت تکرار، به حداکثر جزای نقدی پیش‌بینی شده و یک تا شش ماه زندان محکوم خواهند شد.
وی، ارزش افزودۀ فوق‌العاده زیاد اراضی تغییر کاربری پیدا کرده را عاملی موثر برای فعالیت گسترده متخلفان در این عرصه دانست و ادامه داد: این دلالان که بیشترشان فاقد هویت شغلی خاص بوده و هیچ‌گونه مالیات یا عوارضی هم پرداخت نمی‌کنند، اراضی کشاورزان را در متراژ بالا و به قیمت بسیار ناچیز از کشاورزان خریداری کرده و بعد از پلاک‌بندی و ایجاد برخی زیرساخت‌ها، به ده‌ها برابر قیمت اولیه می‌فروشند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان در پایان با اشاره به آماده شدن اجرای احکام تبصره۲ در حدود سیصد مورد جدید طی سال‌جاری اعلام کرد: حاشیه سود بسیار زیاد این‌کار باعث شده که متخلفان، خطر برخوردهای قانونی را هم پذیرفته و در بسیاری موارد با سوء‌استفاده از ضعف‌های قانونی و کمبود توان نظارتی دستگاه‌های متولی، به شکلی قانون را دور زده و کاربری اراضی را تغییر دهند. برخی از این افراد، بعضاً بسیار جلوتر از ما حرکت کرده و با ابزارهای مختلف، گاهی تا چندین سال اجرای احکام را به تاخیر می‌اندازند.

حسن صالحی مدیر جهاد کشاورزی نجف آباد

حسن صالحی مدیر جهاد کشاورزی نجف آباد

تخریب تغییر کاربری اراضی کشاورزی در نجف آباد

تخریب تغییر کاربری اراضی کشاورزی در نجف آباد

تخریب تغییر کاربری اراضی کشاورزی در نجف آباد

تخریب تغییر کاربری اراضی کشاورزی در نجف آباد

تخریب تغییر کاربری اراضی کشاورزی در نجف آباد

تخریب تغییر کاربری اراضی کشاورزی در نجف آباد

تخریب تغییر کاربری اراضی کشاورزی در نجف آباد

تخریب تغییر کاربری اراضی کشاورزی در نجف آباد

تخریب تغییر کاربری اراضی کشاورزی در نجف آباد

تخریب تغییر کاربری اراضی کشاورزی در نجف آباد

تخریب تغییر کاربری اراضی کشاورزی در نجف آباد

تخریب تغییر کاربری اراضی کشاورزی در نجف آباد

تخریب تغییر کاربری اراضی کشاورزی در نجف آباد

تخریب تغییر کاربری اراضی کشاورزی در نجف آباد

تخریب تغییر کاربری اراضی کشاورزی در نجف آباد

تخریب تغییر کاربری اراضی کشاورزی در نجف آباد

تخریب تغییر کاربری اراضی کشاورزی در نجف آباد

تخریب تغییر کاربری اراضی کشاورزی در نجف آباد

تخریب تغییر کاربری اراضی کشاورزی در نجف آباد

تخریب تغییر کاربری اراضی کشاورزی در نجف آباد

تخریب تغییر کاربری اراضی کشاورزی در نجف آباد

تخریب تغییر کاربری اراضی کشاورزی در نجف آباد

تخریب تغییر کاربری اراضی کشاورزی در نجف آباد

تخریب تغییر کاربری اراضی کشاورزی در نجف آباد

تخریب تغییر کاربری اراضی کشاورزی در نجف آباد

تخریب تغییر کاربری اراضی کشاورزی در نجف آباد

تخریب تغییر کاربری اراضی کشاورزی در نجف آباد

تخریب تغییر کاربری اراضی کشاورزی در نجف آباد

تخریب تغییر کاربری اراضی کشاورزی در نجف آباد

تخریب تغییر کاربری اراضی کشاورزی در نجف آباد

تخریب تغییر کاربری اراضی کشاورزی در نجف آباد

تخریب تغییر کاربری اراضی کشاورزی در نجف آباد

اجرای ۱۴۴ حکم برای حفظ اراضی کشاورزی نجف‌آباد+تصاویر