اجرای ۲۰۰ میلیارد طرح برقی در نجف آباد
اجرای ۲۰۰ میلیارد طرح برقی در نجف آباد
خلاصه عملکرد اداره برق شهرستان نجف آباد در سال 1401. این مجموعه در این مدت، با حدود 87 میلیارد تومان اعتبارات دولتی، 351 طرح مختلف انجام داده و از محل 116 میلیارد تومان مشارکت مستقیم مردم و بخش خصوصی، بالغ بر 421 طرح عملیاتی شده است.

اجرای ۲۰۰ میلیارد طرح برقی در نجف آباد

خلاصه عملکرد اداره برق شهرستان نجف آباد در سال ۱۴۰۱٫ این مجموعه در این مدت، با حدود ۸۷ میلیارد تومان اعتبارات دولتی، ۳۵۱ طرح مختلف انجام داده و از محل ۱۱۶ میلیارد تومان مشارکت مستقیم مردم و بخش خصوصی، بالغ بر ۴۲۱ طرح عملیاتی شده است.
در همین مدت ۳۵۰ کیلومتر شبکه انتقال برق احداث یا بازآفرینی شده که اعتبار آن از ردیف های دولتی بوده و ۶۵ کیلومتر نیز با مشارکت مستقیم مردم و بخش خصوصی به سرانجام رسیده.
 اداره برق نجف آباد، از معدود دستگاه های خدمات رسان است که بسیار بهتر از دیگر مجموعه ها در عرصه اطلاع رسانی و پاسخ گویی به شهروندان فعالیت می کند.
کانال این مجموعه در ایتا به نشانی  https://eitaa.com/epedc_njf همزمان با انعکاس فعالیت های صورت گرفته، به سوالات مطرح شده شهروندان نیز پاسخ می گوید.
بد نیست بقیه ادارات شهرستان هم یاد بگیرند و موضوع اطلاع رسانی و پاسخ به سوالات مردم را جدی بگیرند.
خلاصه عملکرد اداره برق نجف آباد در سال 1401

خلاصه عملکرد اداره برق نجف آباد در سال ۱۴۰۱

اجرای ۲۰۰ میلیارد طرح برقی در نجف آباد