اجرای ۴۵ میلیارد تومان آسفالت در نجف آباد
اجرای ۴۵ میلیارد تومان آسفالت در نجف آباد
وزارت راه و شهرسازی: مجری پروژه های روکش آسفالت راه های شریانی استان اصفهان گفت: بهسازی رویه قطعات دارای اولویت با خرابی بیشتر در محور نجف آباد -تیران– داران و پل ورودی شرقی شهرتیران جمعاً به طول ۱۵ کیلومتر با اعتبار ۴۵ میلیارد تومان انجام شده است.

اجرای ۴۵ میلیارد تومان آسفالت در نجف آباد

وزارت راه و شهرسازی: مجری پروژه های روکش آسفالت راه های شریانی استان اصفهان گفت: بهسازی رویه قطعات دارای اولویت با خرابی بیشتر در محور نجف آباد -تیران– داران و پل ورودی شرقی شهرتیران جمعاً به طول ۱۵ کیلومتر با اعتبار ۴۵ میلیارد تومان انجام شده است.

احمد صفری محمدی با اشاره به برنامه ملی ارتقاء کیفی رویه آسفالتی راه های شریانی کشور که توسط معاونت راهداری سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در حال اجرا می باشد، اضافه کرد: نظر به اهمیت ویژه حفظ ونگهداری راه ها که باعث افزایش ایمنی و بالطبع کاهش حوادث رانندگی خواهدبود پروژه بهسازی رویه آسفالتی شامل عملیات لکه گیری هندسی ، اجرای آسفالت میکرو سرفیسینگ، درزگیری ترک های سطحی ، اجرای لایه های بیندر و توپکا با بکارگیری ظرفیت دوازده اکیپ اجرایی در سطح ۱۲۰ کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۳۶۰ میلیارد تومان از راههای شریانی استان انجام گرفت.

آسفالت کمربندی شمالی نجف آباد

آسفالت کمربندی شمالی نجف آباد

اجرای ۴۵ میلیارد تومان آسفالت در نجف آباد