اجرای ۵۷میلیارد تومان آسفالت در نجف آباد
اجرای ۵۷میلیارد تومان آسفالت در نجف آباد
ایمنا: شهردار نجف آباد گفت: در نیمه اول سال جاری، با استفاده از 30 هزار تن آسفالت و هزینه 57 میلیارد تومان، عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت معابر اصلی و فرعی مناطق پنج‌گانه به مساحت ۳۶۰ هزار مترمربع انجام شده است.

اجرای ۵۷میلیارد تومان آسفالت در نجف آباد

ایمنا: شهردار نجف آباد گفت: در نیمه اول سال جاری، با استفاده از ۳۰ هزار تن آسفالت و هزینه ۵۷ میلیارد تومان، عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت معابر اصلی و فرعی مناطق پنج‌گانه به مساحت ۳۶۰ هزار مترمربع انجام شده است.

عبدالرسول امامی گفت: با توجه به وسعت زیاد معابر شهر، تعدد محلات و نیاز گسترده معابر به رفع ایرادات، ترمیم و روکش آسفالت طبق اولویت‌بندی و بر اساس درخواست مناطق انجام می‌شود. لکه‌گیری آسفالت و درزگیری ترک‌های آسفالت معابر موجب کاهش نفوذ آب به درون لایه‌های آسفالت می‌شود و افزایش دوام و عمر روسازی آسفالت را در پی دارد.

امامی اظهار کرد: رفع نواقص موضعی، جلوگیری از گسترش خراب شدن روسازی آسفالت‌ها و تأمین سطحی ایمن در معابر شهر از دیگر اهداف اجرای عملیات لکه‌گیری است که مورد توجه گروه اجرایی سازمان عمران شهرداری قرار دارد.

وی افزود: خرابی‌ها و ایجاد لکه در آسفالت بیشتر به دلیل حفاری در معابر جهت اجرای شبکه فاضلاب، تقویت فشار آب شهری، کابل‌گذاری و تقویت شبکه برق انجام می‌شود و پس از آن تحت عملیات لکه‌گیری قرار می‌گیرد.

عبدالرسول امامی شهردار نجف آباد

عبدالرسول امامی شهردار نجف آباد

اجرای ۵۷میلیارد تومان آسفالت در نجف آباد