احداث بزرگ‌ترین تقاطع غیر همسطح نجف‌آباد
احداث بزرگ‌ترین تقاطع غیر همسطح نجف‌آباد
پایگاه خبری شهرداری: شهردار نجف آباد گفت: گفت: قطر بزرگ این تقاطع ۱۶۰متر و قطر کوچک آن ۱۳۰متر طراحی شده و در کنار رمپ‌های آن که در مجموع بیش از دویست متر طول دارند، باندهای تردد پایین آن دارای عرض نزدیک به ۱۴متر بوده و در میدانی که در بخش همسطح آن احداث خواهد شد، مسیرهایی با عرض ۱۵متر ایجاد خواهد گردید.

احداث بزرگ‌ترین تقاطع غیر همسطح نجف‌آباد

پایگاه خبری شهرداری: شهردار نجف آباد گفت: گفت: قطر بزرگ این تقاطع ۱۶۰متر و قطر کوچک آن ۱۳۰متر طراحی شده و در کنار رمپ‌های آن که در مجموع بیش از دویست متر طول دارند، باندهای تردد پایین آن دارای عرض نزدیک به ۱۴متر بوده و در میدانی که در بخش همسطح آن احداث خواهد شد، مسیرهایی با عرض ۱۵متر ایجاد خواهد گردید.

محمد مغزی این تقاطع را از لحاظ ابعاد و حجم فعالیت عمرانی، بزرگ‌تر از تقاطع شهیدان حجتی دانست و افزود: در توافقی که چند سال پیش با راه و شهرسازی منعقد شد، در ابتدا قرار بود در اجرای تقاطع‌های شهدای دانشجو و شهیدان حجتی، شهرداری و وزارت راه با سهم مساوی پنجاه درصد مشارکت داشته باشند ولی در نهایت قرار شدزیرگذر شهیدان حجتی را شهرداری و شهدای دانشجو را راه و شهرسازی اجرا کنند.

مغزی ادامه داد: در طرح‌های مشابه، مسیر مربوط به ترددهای بین‌شهری، به صورت روگذر اجرا شده و دسترسی‌های محلی از زیر عبور داده می‌شوند ولی در این طرح، در راستای تسهیل تردد شهروندان و زیبایی بیشتر ورودی شهر، ورودی نجف‌آباد به شکل روگذر اجرا می‌گردد.

محمد مغزی شهردار نجف آباد

محمد مغزی شهردار نجف آباد

احداث بزرگ‌ترین تقاطع غیر همسطح نجف‌آباد