احداث ۱۷۸مسکن برای محرومان علویجه
احداث ۱۷۸مسکن برای محرومان علویجه
پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی: رییس اداره راه و شهرسازی نجف آباد گفت: احداث 178 واحد مسکونی برای محرومان علویجه در مجموع مساحت نزدیک به سه هکتار، به مرحله پایان سفت کاری و نماسازی رسیده است.

احداث ۱۷۸مسکن برای محرومان علویجه

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی: رییس اداره راه و شهرسازی نجف آباد گفت: احداث ۱۷۸ واحد مسکونی برای محرومان علویجه در مجموع مساحت نزدیک به سه هکتار، به مرحله پایان سفت کاری و نماسازی رسیده است.

مرتضی فولادی با اشاره به اجرای این طرح ها در راستای محرومیت زدایی ادامه داد: این پلاک ها به بنیاد مسکن شهرستان واگذار شده اند و این مجموعه ساخت آن ها را بر عهده دارد.

مرتضی فولادی رییس راه و شهرسازی نجف آباد

مرتضی فولادی رییس راه و شهرسازی نجف آباد

احداث ۱۷۸مسکن برای محرومان علویجه