احیای ۲۸۸ واحد تولیدی راکد و نیمه فعال در نجف آباد
احیای ۲۸۸ واحد تولیدی راکد و نیمه فعال در نجف آباد
فرمانداری نجف آباد: فرماندار شهرستان گفت: با تشکیل مستمر جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان و استان، از ابتدای کار دولت سیزدهم تاکنون تعداد ۲۸۸ واحد به چرخه تولید بازگشت و برای ۱۴۱۸ نفر اشتغال ایجاد شده است.

احیای ۲۸۸ واحد تولیدی راکد و نیمه فعال در نجف آباد

فرمانداری نجف آباد: فرماندار شهرستان گفت: با تشکیل مستمر جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان و استان، از ابتدای کار دولت سیزدهم تاکنون تعداد ۲۸۸ واحد به چرخه تولید بازگشت و برای ۱۴۱۸ نفر اشتغال ایجاد شده است.

موسی مباشری اضافه کرد: از این تعداد ۹۷ واحد در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۷ واحد در سال ۱۴۰۱ و ۴۴ واحد در سال ۱۴۰۲ راه‌اندازی شده است.

مباشری خاطر نشان کرد: در راستای اهداف عالی دولت سیزدهم در حمایت از مشاغل خانگی، در شهرستان نجف آباد با صدور ۴۲۵ مجوز و پرداخت بیش از سه میلیارد و ششصد میلیون تومان تسهیلات مشاغل خانگی، برای ۱۴۹ نفر اشتغال زایی شده است.

معاون استاندار اصفهان در پایان اظهار کرد: در طول فعالیت ۳ ساله دولت سیزدهم تعداد ۴۲۱ طرح سرمایه‌گذاری در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، گردشگری در شهرستان نجف آباد به بهره‌برداری رسیده است.

فرمانداری نجف آباد

فرمانداری نجف آباد

احیای ۲۸۸ واحد تولیدی راکد و نیمه فعال در نجف آباد