اختراع پولیش کاری مغناطیسی در دانشگاه آزاد نجف آباد
اختراع پولیش کاری مغناطیسی در دانشگاه آزاد نجف آباد
صدا و سیما:دستگاه پولیش کاری مغناطیسی سطوح خارجی قطعات مختلف ساخته عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد ثبت بین المللی شد.

اختراع پولیش کاری مغناطیسی در دانشگاه آزاد نجف آباد

صدا و سیما:دستگاه پولیش کاری مغناطیسی سطوح خارجی قطعات مختلف ساخته عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد ثبت بین المللی شد.

حمیدزارع پور فیروزآبادی مخترع این دستگاه گفت: این پتنت به عنوان چهارمین پتنت گرنت شده با مالیکت دانشگاه آزاد اسلامی است که در ماه ژوئن سال ۲۰۱۸ در اداره ثبت اختراعات آمریکا درخواست بررسی آن ثبت اولیه شده و در سپتامبر ۲۰۱۹ انتشار پیدا کرد و سرانجام پس از طی مراحل داوری در ماه سپتامبر ۲۰۲۲ موفق به دریافت گرنت نهایی و دریافت شماره پتنت از اداره ثبت اختراعات آمریکا شد.
زارع پور مخترع جشنواره علمی، پژوهشی و فناوری فرهیختگان افزود: فرآیند پولیش‌کاری با ذرات ساینده مغناطیسی (MAF) یک فرآیند پرداختکاری در مقیاس میکرو و نانو است که در آن ذرات ساینده، تحت میدان ایجادشده با قطب‌های مغناطیسی یک برس انعطاف پذیر تشکیل داده و قابلیت پرداختکاری روی سطح قطعه کار را ایجاد می‌کنند.
وی گفت: یکی از مسائل موجود در فرآیند پولیش‌کاری مغناطیسی، نبود قابلیت تغییر شدت میدان مغناطیسی در حین فرآیند است. به این صورت که تمامی سطح قطعه کار با نیرویی ثابت پولیش‌کاری می‌شوند و این در حالی است که در صورت تغییر فرم سطوح قطعه کار و ایجاد گپ پولیش‌کاری، نیاز به تغییر شدت میدان مغناطیسی متناسب با آن وجود دارد.
این مخترع بین المللی، انعطاف‌پذیر و قابل کنترل بودن و پولیش کاری سطح قطعات انحنادار با کیفیت بسیار بالا را ازجمله قابلیت این دستگاه دانست وافزود: در این اختراع با تغییر مقدار ولتاژ و در نتیجه تغییر شدت جریان وارد شده به سیم‌پیچ، یک میدان مغناطیسی متغیر متناسب با گپ پولیش‌کاری به‌وجود می‌آید. در نتیجه برس ساینده مغناطیسی با قابلیت تغییر میدان مغناطیسی ایجاد می‌شود و در اثر آن، میزان نیروی ذرات ساینده در حین فرآیند متناسب با فرم قطعه کار و گپ ایجاد شده بین برس مغناطیسی و سطح قطعه تغییر می‌کند که موجب افزایش کیفیت و دقت عملیات پرداختکاری قطعات با سطوح خارجی انحنادار می‌شود.
زارع‌پور فیروزآبادی گفت: مکانیزم مورد استفاده در این طرح و نحوه کارکرد آن در پرداختکاری نانومتری قطعات برای نخستین بار در دنیا ارائه شده و با توجه به قابلیت استفاده از آن در صنایع مختلف برای پرداختکاری یکنواخت سطوح قطعات فرمدار، کاربرد‌های وسیعی در ساخت قطعات مورد نیاز در صنایع مختلف از جمله مهندسی پزشکی، صنایع نظامی، خودروسازی و صنایع میکروالکتریک را دارد.
وی افزود: دستگاه اختراع شده در آزمون‌های عملی با موفقیت برای پرداختکاری قطعات با سطوح دوار استفاده شده و کارآیی آن به اثبات رسیده واین اختراع برای استفاده در فرآیند‌های نانوپرداختکاری سطوح خارجی قطعات انحنادار در صنایع مختلف قابل استفاده و بهره‌برداری است.

دستگاه پولیش کاری مغناطیسی سطوح خارجی قطعات

دستگاه پولیش کاری مغناطیسی سطوح خارجی قطعات

اختراع پولیش کاری مغناطیسی در دانشگاه آزاد نجف آباد