اختصاص ۱ میلیارد تومان برای جبران خشکسالی بخش کشاورزی نجف آباد
اختصاص ۱ میلیارد تومان برای جبران خشکسالی بخش کشاورزی نجف آباد

رئیس اداره جهاد کشاورزی نجف آباد گفت: بر طبق مصوبه دولت و استانداری اصفهان در سال جاری مجموعا بیش از ۱ میلیارد و نود میلیون تومان برای جبران خسارت های وارد شده به کشاورزی شهرستان از محل ادامه خشکسالی های اخیر در نظر گرفته شد که این مبالغ در دو بخش اعتبارات هزینه ای و […]

رئیس اداره جهاد کشاورزی نجف آباد گفت: بر طبق مصوبه دولت و استانداری اصفهان در سال جاری مجموعا بیش از ۱ میلیارد و نود میلیون تومان برای جبران خسارت های وارد شده به کشاورزی شهرستان از محل ادامه خشکسالی های اخیر در نظر گرفته شد که این مبالغ در دو بخش اعتبارات هزینه ای و تکمیلی به موضوعات مختلف اختصاص داده شده است.
مطهری رئیس اداره جهاد کشاورزی نجف آباد در جمع تعدادی از مدیران دستگاه های دولتی با اعلام این مطلب افزود:« از بخش اعتبارات هزینه ای در نظر گرفته شده ۲۶۹ میلیون تومان برای تامین نهاده های کشاورزی و دامی، چهارصد و نود و دو میلیون برای پرداخت کمک های بلاعوض، بیست میلیون تومان برای انجام فعالیت های آموزشی و ترویجی در راستای مقابله با خشکسالی و نزدیک به چهل میلیون تومان هم برای کنترل آفات وبیماریهای نباتی اختصاص پیدا کرده است.»
مطهری در ادامه با اشاره به تخصیص دویست میلیون تومان برای بازسازی و تکمیل قنات و نزدیک به هفتاد میلیون تومان هم برای لوله گذاری انتقال آب به عنوان اعتبارات تکمیلی شهرستان خاطر نشان کرد:« در سال جاری از محل اعتبارات خشکسالی تخصیص داده شده ۶ هزار و پانصد متر کانال آبیاری و سه هزار و پانصد متر لوله گذاری انجام شده، در مورد ۲۳ رشته قنات کار لایروبی و بهسازی صورت گرفته و سه استخر ذخیره آب نیز در نقاط مختلف راه اندازی شده اند.»
کف شکنی و تجهیز ۸ حلقه چاه در کنار احداث یک مورد جاده بین مزرعه ای دیگر اقدامات سال جاری جهاد کشاورزی نجف آباد از محل اعتبارات مقابله با خشکسالی بود که ریاست آن با تشریح آنها بیان داشت:« از مجموع ۱۶ هزار هکتار زمین کشاورزی شهرستان، نزدیک به یازده هزار هکتار به کشت انواع محصولات زراعی و بقیه به تولیدات باغی و دائمی اختصاص پیدا کرده و در این میان زراعت،باغداری و دامداری های وابسته به تعلیف مستقیم دام در مراتع بیشترین حساسیت را در برابر خسارت های ناشی از خشکسالی خواهند داشت.»
لازم به ذکر است که خشکسالی سطح زیر کشت بسیاری از محصولات زراعی و باغی شهرستان نجف آباد را محدود می کند به طوریکه در حالیکه برنج طی سا لهای نرمال نزدیک به ۲۵۰۰ هکتار از سطح زیر کشت را به خود اختصاص میداده در مواقع بحرانی این عدد به مرز هفتاد هکتار رسیده و در مورد سیب زمینی نیز از چهارصد به ۲۲۰ ، جو از هزار و صد به کمتر از هفتصد و شصت و در بخش صیفی جات نیز از ۲۸۰ به حدود شصت هکتار شاهد کاهش سطح زیر کشت بوده ایم.