اختصاص ۲۰ هزار میلیارد تومان ارزش افزوده برای شهرداری های نجف آباد
اختصاص ۲۰ هزار میلیارد تومان ارزش افزوده برای شهرداری های نجف آباد
فرمانداری نجف آباد: فرماندار شهرستان گفت: اعتبارات ارزش افزوده شهرداری‌های شهرستان نجف آباد در دولت سیزدهم نسبت به دوره مشابه، با رشد پنج برابری نسبت به مدت زمان مشابه، به بیش از 20 هزار میلیارد تومان رسیده است.

اختصاص ۲۰ هزار میلیارد تومان ارزش افزوده برای شهرداری های نجف آباد

فرمانداری نجف آباد: فرماندار شهرستان گفت: اعتبارات ارزش افزوده شهرداری‌های شهرستان نجف آباد در دولت سیزدهم نسبت به دوره مشابه، با رشد پنج برابری نسبت به مدت زمان مشابه، به بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

موسی مباشری در تشریح دیگر دستاوردهای دولت سیزدهم در سطح شهرستان گفت: در دور اول سفر ریاست محترم جمهور به استان اصفهان پرداخت تسهیلات در قالب تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی دارای مجوز و واحدهای فنی و مهندسی و طرح‌های نیمه تمام تولیدی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد انجام شده است.

موسی مباشری فرماندار شهرستان نجف آباد

موسی مباشری فرماندار شهرستان نجف آباد

اختصاص ۲۰ هزار میلیارد تومان ارزش افزوده برای شهرداری های نجف آباد