اختلافات اولین جلسه شورای شهر جدید نجف آباد را ناکام گذاشت
اختلافات اولین جلسه شورای شهر جدید نجف آباد را ناکام گذاشت

د ر حالی که به گفته منتظری معاون برنامه ریزی فرمانداری قرار بود روز گذشته سیزده عضو جدید شورای شهر نجف آباد دراولین جلسه خود رئیس،نائب رئیس و دبیر این مجموعه را انتخاب کنند اختلافات گسترده بین دوگروه عمده از اعضای شورا بر سر انتخاب رئیس شورای شهر مانع از تحقق این امر شد. به […]

د ر حالی که به گفته منتظری معاون برنامه ریزی فرمانداری قرار بود روز گذشته سیزده عضو جدید شورای شهر نجف آباد دراولین جلسه خود رئیس،نائب رئیس و دبیر این مجموعه را انتخاب کنند اختلافات گسترده بین دوگروه عمده از اعضای شورا بر سر انتخاب رئیس شورای شهر مانع از تحقق این امر شد.

به گزارش خبرنگار ایمنا از نجف آباد در این جلسه که همزمان با دیگر نقاط کشور برگزار شد، اختلاف شدید اعضاء بر سر انتخاب رئیس شورا به قدری شدت گرفته بود که ادامه جلسه به دلیل عدم حضور برخی اعضاء ضمن از رسمیت افتادن ناتمام ماند.

در این جلسه که با حضور سیزده عضو اصلی تشکیل شده بود، هفت نفر خواستار ریاست یکی از اعضاء و باقیمانده حاضرین نیز بر انتخاب فردی دیگر تاکید داشتند و اصرار طرفین بر نظر خود و عدم توافق لازم مانع از ادامه اولین نشست شورای جدید نجف آباد شد.

لازم به ذکر است که بر طبق تصمیم اعضاء شورای شهر نجف آباد اعضاء علی البدل امکان شرکت در جلسات رسمی و دادن رای را پیدا نکرده اند.

 

 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵

ماده ۵-در هر بخش شورای بخش با اکثریت نسبی از بین نمایندگان منتخب شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش تشکیل می¬شود و در صورتی که عضو معرفی شده از شورای روستا به عضویت اصلی و علی البدل شورای بخش انتخاب شود از عضویت شورای روستا خارج نخواهد شد.
ماده ۶-شورای بخش پس از تشکیل حداقل سه چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش تشکیل می گردد.

ما منتظر اخبار تکمیلی از شورای شهر هستیم

این خبردر حال تکمیل است