اختلاف نظر شهرداری با مردم نهاد ها در باره درختان نجف آباد
اختلاف نظر شهرداری با مردم نهاد ها در باره درختان نجف آباد

پایگاه اطلاع رسانی نجف آباد نیوز: این روزها و پس از اعلام رسمی مسئولان شهرداری در خصوص انتقال صد ها اصله درخت خیابان شریعتی و دلگشا و دو تک درخت خیابان گلبهار از محل سابق خود به خزانه و کاشت آنها،برخی سازمان های مردم نهاد طرفدار محیط زیست با انتشار تصاویری از درختان بریده شده […]

پایگاه اطلاع رسانی نجف آباد نیوز: این روزها و پس از اعلام رسمی مسئولان شهرداری در خصوص انتقال صد ها اصله درخت خیابان شریعتی و دلگشا و دو تک درخت خیابان گلبهار از محل سابق خود به خزانه و کاشت آنها،برخی سازمان های مردم نهاد طرفدار محیط زیست با انتشار تصاویری از درختان بریده شده ابتدای ورودی خزانه مدعی شدند که شهرداری در این اقدام خود عوام فریبی کرده و هیچ جابه جایی صورت نگرفته است.

البته به گزارش خبرنگار ما که به منظور پیگیری این موضوع شخصا در محل خزانه حضور پیدا کرده دهها اصله درخت از درختان منتقل شده نقاط مختلف شهر در محلهایی که از قبل آماده شدند کاشته شده و باید به انتظار فرا رسیدن بهار ماند و دید که آیا مجددا شاهد سبز شدن آنها خواهیم بود یا نه؟

از طرف دیگر در بین این درختان به وضوح می توان تنه یکی از درختان واقع در خیابان نوبهار را که اخیرا از این محل به دلیل سد معبر خیابان جابه جا شده مشاهده کرد که تابلو جهت نمای نصب شده بر روی آن موید این مطلب است.(تصویر چهارم )

مسئولان ارشد شهرداری نجف آباد نیز در این خصوص با رد ادعاهای دوستداران محیط زیست معتقدند هشتاد درصد از درختان جابه جا شده در بهار زندگی تازه ای پیدا خواهند کرد و تصاویر گرفته شده مربوط به درختان خشکیده و بیمار سطح شهر است که پس از قطع در این محل جهت فروش چوب آنها طی یک مزایده نگهداری می شوند.

این پایگاه اطلاع رسانی قضاوت در این خصوص را به مخاطبان خود واگذار می کند.

قطع درخت (1) قطع درخت (4) قطع درخت (3) قطع درخت (2)