اختلال و تغییرات تلفنی و اینترنتی در نجف آباد
اختلال و تغییرات تلفنی و اینترنتی در نجف آباد
به گزارش روابط عمومی مخابرات استان اصفهان و به نقل از پایگاه خبری احتساب، کلیه ترافیک های اینترنت، موبایل، دیتا و سوییچ، در محدوده خیابان فرخی شرقی (حد فاصل خیابان شریعتی تا کوی معین) به مدت دو روز، از چهاردهم تا شانزدهم دی 1400، به دلیل اجرای عملیات کابل برگردان دچار اختلال و قطعی خواهند شد.

اختلال و تغییرات تلفنی و اینترنتی در نجف آباد

به گزارش روابط عمومی مخابرات استان اصفهان و به نقل از پایگاه خبری احتساب، کلیه ترافیک های اینترنت، موبایل، دیتا و سوییچ، در محدوده خیابان فرخی شرقی (حد فاصل خیابان شریعتی تا کوی معین) به مدت دو روز، از چهاردهم تا شانزدهم دی ۱۴۰۰، به دلیل اجرای عملیات کابل برگردان دچار اختلال و قطعی خواهند شد.

طب اعلام مخابرات، قبل از شروع عملیات فنی این طرح، با مشترکین تماس گرفته خواهد شد. در ضمن پیش شماره مشترکین این محدوده، از ۴۲۶ به ۴۲۷ تغییر خواهد یافت و شماره جدید با هر تماسی که با شماره قبلی گرفته شود، به مخاطب اعلام می شود.

مخابرات

مخابرات

اختلال و تغییرات تلفنی و اینترنتی در نجف آباد