اخراج دهها کارگر کارخانه کاشی نیلو
اخراج دهها کارگر کارخانه کاشی نیلو

دهها کارگر کارخانه کاشی نیلو که صبح امروز برای کار مراجعه کردند، با غیر فعال بودن سیستم ثبت ورود و خروج برای خود مواجه شدند. این کارگران در حال حاضر به همراه تعدادی از بازنشستگان کارخانه در این مجموعه تجمع کرده و منتظر پاسخ مسئولان هستند. با این وضع کارخانه کاشی نیلو یک گام دیگر […]

دهها کارگر کارخانه کاشی نیلو که صبح امروز برای کار مراجعه کردند، با غیر فعال بودن سیستم ثبت ورود و خروج برای خود مواجه شدند.

این کارگران در حال حاضر به همراه تعدادی از بازنشستگان کارخانه در این مجموعه تجمع کرده و منتظر پاسخ مسئولان هستند.

با این وضع کارخانه کاشی نیلو یک گام دیگر به تعطیلی کامل نزدیک خواهد شد.

دهها کارگر این مجموعه در مقطع پس از واگذاری به بخش خصوصی، از کار بی کار شده اند.