ادارات دولتی ۲۰ دقیقه کار مفید دارند
ادارات دولتی ۲۰ دقیقه کار مفید دارند

پایگاه خبری سفیر تیران: ابوترابی نماینده مردم در مجلس با انتقاد از فعالیت بعضی از دستگاه های دولتی خاطر نشان کرد: ساعت کار مفید در ادارات ۲۰ دقیقه است که این موضوع حاکی از فرهنگ ضعیف کار در کشور است. عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس  ادامه داد: کارمندان ادارات با استخدام در دستگاه های […]

پایگاه خبری سفیر تیران: ابوترابی نماینده مردم در مجلس با انتقاد از فعالیت بعضی از دستگاه های دولتی خاطر نشان کرد: ساعت کار مفید در ادارات ۲۰ دقیقه است که این موضوع حاکی از فرهنگ ضعیف کار در کشور است.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس  ادامه داد: کارمندان ادارات با استخدام در دستگاه های دولتی موظف به انجام مسئولیت خود هستند و هیچ توجیهی برای عملکرد ضعیف آنها وجود ندارد.

ابوترابی با تاکید بر اهمیت تکریم ارباب رجوع بیان کرد: کارمندان در ادارات حتی در صورت برخورد نامناسب مردم مکلف به خوش رفتاری با ارباب رجوعان هستند.