ادامه معضلات فرهنگی با تصدی گری دولتی
ادامه معضلات فرهنگی با تصدی گری دولتی
این ایام، به دلایل مختلف، برخی معضلات فرهنگی و اجتماعی بیش از گذشته مورد توجه دستگاه های دولتی مختلف قرار گرفته و هر کدام تلاش دارند راه حلی برای آن ارائه دهند ولی موضوعی که همچنان مورد غفلت قرار گرفته، نقش مجموعه های غیردولتی در این عرصه است.

ادامه معضلات فرهنگی با تصدی گری دولتی

این ایام، به دلایل مختلف، برخی معضلات فرهنگی و اجتماعی بیش از گذشته مورد توجه دستگاه های دولتی مختلف قرار گرفته و هر کدام تلاش دارند راه حلی برای آن ارائه دهند ولی موضوعی که همچنان مورد غفلت قرار گرفته، نقش مجموعه های غیردولتی در این عرصه است.

دستگاه های دولتی سالیان سال است که عادت کرده اند به موازی کاری و اجرای کارهای پرهزینه و کم بازده. آن ها در خیلی موارد، جای بخش خصوصی را هم گرفته اند و بدون این که تخصصی در عرصه هایی مانند فرهنگ، رسانه و فضای مجازی داشته باشند، مستقیما و با خرج هزینه های قابل توجه، به این وادی ها وارد شده اند.

به عنوان نمونه، در یک بازه زمانی کوتاه و به اصطلاح «یک شبه»، کانال هایی را با اسامی مختلف و چندین هزار عضو تشکیل داده اند و یک سری مطالب کلی و گاهی زرد و بدون مدرک و سند معتبر را منتشر می کنند تا بتوانند از نظر خودشان، فضای مجازی را به دست بگیرند.

این آقایان هنوز متوجه نشده اند که کاری موفق، مداوم و تاثیرگذار خواهد بود که از دلِ مردم بجوشد و به معنی واقعی کلمه، مردمی باشد. با دست فرمانی که برخی دستگاه های دولتی می روند، نه تنها مشکلی حل نخواهد شد، بلکه در مواردی به معضلات موجود نیز دامن زده می شود.

بهترین کاری که برخی دولتی ها می توانند انجام دهند، پشتیبانی و دادن سفارش به بخش خصوصی برای تولید محتواهای ارزشی و فرهنگی است. کم نداریم مجموعه های هنری غیر دولتی که ظرفیت و توانایی بسیار خوبی برای تولید آثار فاخر در بستر فضای مجازی دارند ولی چون سفارشی از سوی دولتی ها ندارند، مجبور شده اند کارهایی صرفا تجاری تولید کنند که بعضاً با ارزش های جامعه نیز فاصله دارد.

یادداشت

یادداشت

ادامه معضلات فرهنگی با تصدی گری دولتی