ادامه واکسیناسیون کرونا در بزرگترین حسینیه نجف آباد+تصاویر
ادامه واکسیناسیون کرونا در بزرگترین حسینیه نجف آباد+تصاویر
صاحب نیوز: مرکز واکسیناسیون تجمیعی نجف آباد واقع در حسینیه فاطمه الزهرا(س)، با مساحت 70 هزار متر مربعی به عنوان بزرگترین مرکز در استان اصفهان در حال فعالیت است.

ادامه واکسیناسیون کرونا در بزرگترین حسینیه نجف آباد+تصاویر

صاحب نیوز: مرکز واکسیناسیون تجمیعی نجف آباد واقع در حسینیه فاطمه الزهرا(س)، با مساحت ۷۰ هزار متر مربعی به عنوان بزرگترین مرکز در استان اصفهان در حال فعالیت است.

به همت لشکرزرهی۸نجف‌اشرف، از روز پنج‌شنبه هفتم تیر۱۴۰۰ هم‌زمان با عید غدیر، بزرگترین مرکز واکسیناسیون کرونا استان اصفهان، با ۲۰خط واکسیناسیون در این محل شروع به کار کرده است.

محسن حجتی رییس گردان بهداری لشکرزرهی۸نجف‌اشرف  اصلی‌ترین واکسن این مرکز را واکسن برکت دانسته و با اشاره به ظرفیت تزریق روزانه ۲۴۰۰واکسن در این مرکز با فعالیت بیش از شصت نیروی اجرایی، گفته بود: ۱۰ خط ویژه مردان و ۱۰ خط مخصوص بانوان، به صورت نوبت صبح و عصر در تمامی روزهای هفته و ایام تعطیل فعال خواهند بود و افرادی که در سامانه سلامت وزارت بهداشت ثبت‌نام و پیامک دریافت کرده‌اند را پذیرش می‌کنند.

واکسیناسیون کرونا در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد

واکسیناسیون کرونا در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد

واکسیناسیون کرونا در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد

واکسیناسیون کرونا در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد

واکسیناسیون کرونا در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد

واکسیناسیون کرونا در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد

واکسیناسیون کرونا در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد

واکسیناسیون کرونا در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد

واکسیناسیون کرونا در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد

واکسیناسیون کرونا در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد

واکسیناسیون کرونا در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد

واکسیناسیون کرونا در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد

واکسیناسیون کرونا در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد

واکسیناسیون کرونا در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد

واکسیناسیون کرونا در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد

واکسیناسیون کرونا در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد

واکسیناسیون کرونا در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد

واکسیناسیون کرونا در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد

واکسیناسیون کرونا در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد

واکسیناسیون کرونا در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد

واکسیناسیون کرونا در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد

واکسیناسیون کرونا در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد

واکسیناسیون کرونا در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد

واکسیناسیون کرونا در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد

واکسیناسیون کرونا در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد

واکسیناسیون کرونا در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد

واکسیناسیون کرونا در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد

واکسیناسیون کرونا در حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد

ادامه واکسیناسیون کرونا در بزرگترین حسینیه نجف آباد+تصاویر