ادعاهای دشمن پسند برخی بازندگان انتخابات
ادعاهای دشمن پسند برخی بازندگان انتخابات
مهر:نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: جای تأسف است که برخی از افرادی که موفق به پیروزی در انتخابات نشدند، حرف‌هایی می‌زنند که رسانه‌های غربی آن صحبت‌ها را برجسته می‌کنند؛ این افراد باید در صحبت‌های خود دقت کنند و حرفی نزنند که به نظام، کشور و اعتماد مردم ضربه وارد شود.

ادعاهای دشمن پسند برخی بازندگان انتخابات

مهر:نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: جای تأسف است که برخی از افرادی که موفق به پیروزی در انتخابات نشدند، حرف‌هایی می‌زنند که رسانه‌های غربی آن صحبت‌ها را برجسته می‌کنند؛ این افراد باید در صحبت‌های خود دقت کنند و حرفی نزنند که به نظام، کشور و اعتماد مردم ضربه وارد شود.

ابوالفضل ابوترابی با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه منتخبان مجلس جدید مراقبت کنند و نگذارند شیرینی تشکیل مجلس در کام مردم و فضای سیاسی با طراوت کشور تلخ شود، اظهار کرد: از آن جایی که افرادی از لیست‌های مختلف به مجلس دوازدهم راه یافته‌اند، این احتمال و البته نگرانی وجود دارد که برخی از این افراد به جای خدمت، به جان هم بیافتند و شیرینی انتخابات را به تلخی تبدیل کنند.

ابوترابی افزود: متأسفانه برخی از افرادی که نتوانستند رأی بیاورند و از رسیدن به مجلس دوازدهم بازماندند، این روزها انتخابات را زیر سوال می‌برند و مباحثی چون تقلب و تخلف انتخاباتی را مطرح می‌کنند و عملاً با این حرف‌های خود مردم را نسبت به انتخابات، نظام و انقلاب بدبین می‌کنند.

ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

ادعاهای دشمن پسند برخی بازندگان انتخابات