ادعای فرماندار؛ ممنوعیت قلیان و فروش سیگار در نجف آباد
ادعای فرماندار؛ ممنوعیت قلیان و فروش سیگار در نجف آباد
باشگاه خبرنگاران جوان: فرماندار نجف آباد گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شهرستان نجف آباد را به دلیل ممنوعیت عرضه قلیان و جمع آوری مغازه‌های عرضه کننده دخانیات به عنوان شهر عاری از دخانیات انتخاب کرده است.

ادعای فرماندار؛ ممنوعیت قلیان و فروش سیگار در نجف آباد

باشگاه خبرنگاران جوان: فرماندار نجف آباد گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شهرستان نجف آباد را به دلیل ممنوعیت عرضه قلیان و جمع آوری مغازه‌های عرضه کننده دخانیات به عنوان شهر عاری از دخانیات انتخاب کرده است.

مجتبی راعی از ممنوعیت عرضه قلیان در شهرستان نجف آباد سخن گفت و اضافه کرد: شهر نجف آباد در بخش مرکزی و روستای حسین آباد از بخش مهردشت به عنوان  شهر و روستای بدون دخانیات شهرستان جهت اجرای آزمایشی این طرح انتخاب شده اند.

راعی خاطر نشان کرد: طی برنامه کنترل دخانیات تا سال ۱۴۰۴،مواردی مانند کاهش ۳۰درصدی شیوع مصرف دخانیان در گروه سنی بالای ۱۵سال و کاهش مواجهه مردم با دود سیگار در فضاهای عمومی دیده شده است.

نجف آباد نیوز: مشاهدات میدانی، حاکی از افزایش قابل توجه مغازه های عرضه کننده سیگار و لوازم قلیان در سطح شهر نجف آباد است.

فرماندار نجف آباد

فرماندار نجف آباد

ادعای فرماندار؛ ممنوعیت قلیان و فروش سیگار در نجف آباد