ارائه کالابرگ الکترونیک در چند ماه آینده
ارائه کالابرگ الکترونیک در چند ماه آینده
ایمنا: نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ حذف ارز ترجیحی مشروط به ارائه کالابرگ الکترونیکی و تعیین قیمت کالاها براساس قیمت شهریور ۱۴۰۰ است.

ارائه کالابرگ الکترونیک در چند ماه آینده

ایمنا: نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ حذف ارز ترجیحی مشروط به ارائه کالابرگ الکترونیکی و تعیین قیمت کالاها براساس قیمت شهریور ۱۴۰۰ است.

ابوالفضل ابوترابی افزود: طی این طرح که قرار است زیرساخت های آن طی دو تا سه ماه آینده فراهم شود، مابه‌التفاوت قیمت‌ها توسط دولت به فروشنده پرداخت می‌شود.

ابوترابی با اعلام قاچاق و هدررفت حداقل ۳۰درصد یارانه پرداخت شده به اقلامی مانند گندم و دارو و روغن در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی اضافه کرد:کالابرگ الکترونیک، شیوه‌ای است که می‌تواند کمترین تورم را ایجاد کند. این اقدام بزرگ زمان‌بر است و باید به دولت فرصت دهیم.

ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

ارائه کالابرگ الکترونیک در چند ماه آینده