اردوی تابستانه فرزندان پاسداران لشکر۸ در سال۷۸+فیلم
اردوی تابستانه فرزندان پاسداران لشکر۸ در سال۷۸+فیلم
خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که به احتمال زیاد تابستان78 (یا79) در مجتمع فرهنگی امدادی هلال‌احمر نجف‌آباد ضبط شده، یکی از کلاس‌های طرح اوقات فراغت فرزندان پسر پاسداران لشکر8نجف‌اشرف، نشان داده می‌شود.

اردوی تابستانه فرزندان پاسداران لشکر۸ در سال۷۸+فیلم

خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که به احتمال زیاد تابستان۷۸ (یا۷۹) در مجتمع فرهنگی امدادی هلال‌احمر نجف‌آباد ضبط شده، یکی از کلاس‌های طرح اوقات فراغت فرزندان پسر پاسداران لشکر۸نجف‌اشرف، نشان داده می‌شود.
در ابتدای فیلم، فیلمبردار که به احتمال زیاد علیرضا محمدی از پاسداران لشکر است، ورودی مجتمع فرهنگی امدادی و پارچه‌نوشتۀ مربوط به طرح اوقات فراغت را نشان می‌دهد و در ادامه، حسن سالمی دیگر نیروی لشکر، با اکبر مجیدی مسئول وقت تربیت‌بدنی لشکر۸نجف مصاحبه می‌کند.
مجیدی در این گفت‌وگوی کوتاه، ضمن اشاره به برگزاری کلاس‌ها در سه بخش عقیدتی، هنری و ورزشی، از مدیریت کلاس‌های هلال‌احمر توسط (علیرضا) حیدری دیگر نیروی واحد تربیت‌بدنی لشکر سخن می‌گوید.
در ادامه، دوربین وارد یکی از کلاس‌ها شده و برای لحظاتی، تدریس یکی از اساتید در موضوع داستان‌های قرآنی را نشان می‌دهد و در ادامه، سالمی با این شخص که خودش را معرفی نمی‌کند، مصاحبۀ کوتاهی دارد.
بخش انتهایی فیلم، گفت‌وگوی کوتاه حسن سالمی با محمد ایزدی دانش‌آموز کلاس چهارم و مهدی نصراللهی دو نفر از فرزندان پاسدار حاضر در این کلاس است.

به دنبال انتشار عمومی فیلم، یکی از مخاطبان، معلم کلاس مذکور را محمدرضا صالحی پاسدار بازنشسته لشکر۸نجف‌اشرف معرفی کرد.

اکبر مجیدی، پاسدار بازنشسته لشکر 8 نجف اشرف و یکی از اساتید تکواندو استان اصفهان.

اکبر مجیدی، پاسدار بازنشسته لشکر ۸ نجف اشرف و یکی از اساتید تکواندو استان اصفهان.

 

اردوی تابستانه فرزندان پاسداران لشکر۸ در سال۷۸+فیلم