ارز آوری ۳۶ میلیون دلاری صادرات بادام نجف آباد
ارز آوری ۳۶ میلیون دلاری صادرات بادام نجف آباد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مسوول تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد گفت: از ۳ هزار و ۹۸۰ هکتار باغ های این شهرستان هزار و ۲۰۰ هکتار زیر کشت بادام است و از هر هکتاردو هزار کیلوگرم بادام از ارقام مامایی،ربی،منقا ودیرگل شاهرودی برداشت می شود. سید محمود پرور با اشاره به اینکه […]

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مسوول تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد گفت: از ۳ هزار و ۹۸۰ هکتار باغ های این شهرستان هزار و ۲۰۰ هکتار زیر کشت بادام است و از هر هکتاردو هزار کیلوگرم بادام از ارقام مامایی،ربی،منقا ودیرگل شاهرودی برداشت می شود.
سید محمود پرور با اشاره به اینکه ۱۸ درصد ازباغ های بادام استان اصفهان در شهرستان نجف آباد است، افزود: سالانه ۶۰ درصد بادام شهرستان نجف آباد به اروپا و کشورهای خلیج فارس صادر می شود.